Uncategorized

Holographic Entrypoint

Holographic Entrypoint
Kurátor: Michal Stolárik
Vystavujúci/-e: Oskar Felber, Adam Majerčík, Margaréta Petržalová, Ľubomíra Sekerášová

Vernisáž výstavy: 11. 4. 2018, 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 12. 4. – 13. 5. 2018
Dot. Contemporary Art Gallery, Bratislava

Holografický vstup je bránou do (ne)známeho prostredia, v ktorom spoznávame (sur)reálne svety s nejasnou hierarchiou. Realita je tu vizuálne aj ideovo posunutá. Miesta a výjavy sú povedomé, hoci netušíme, či ich poznáme zo snov alebo sú tu skutočné reminiscencie minulých skúseností. Fiktívne výjavy sú nakoniec (takmer určite) skutočné a tie uveriteľné len klamú telom. Trip. Halucinácie. Mystifikácie. Mutácie. Deformácie. Mimotelové výlety. Autenticita, ktorá sa zdá byť na prvý pohľad neuchopiteľná, nám vďaka svojej nástojčivosti nedovolí uhnúť pohľadom. A vôbec, ako to, že cítime nostalgiu za svetom, ktorý nepoznáme?

Výstavný projekt Holographic Entrypoint predstavuje exkurz do najmladšej generácie slovenských umelcov a umelkýň venujúcich sa maľbe a kresbe. Zároveň spája dve slovenské vysoké umelecké školy – Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (Margaréta Petržalová, Ľubomíra Sekerášová) a Fakultu umení na Technickej univerzite v Košiciach (Oskar Felber, Adam Majerčík).

Michal Stolárik