DOT. Contemporary Art Gallery

DOT. Contemporary Art Gallery v Bratislave

Umelci / Zberatelia / Publikum
Prezentácia / Predaj / Komunikácia

Vo svojom výstavnom programe sa zameriavame popri prezentácii etablovaných mien slovenskej umeleckej scény aj na vyhľadávanie a predstavovanie umelcov a umelkýň mladšej generácie, o ktorých sme presvedčení, že svojim perspektívne sa rozvíjajúcim umeleckým programom zaujmú teoretikov, kurátorov či zberateľov aj v budúcnosti. Vo svojich výstavných koncepciách sa sústredíme na výrazné individuality a inšpiratívne autorské prepojenia najmä v oblasti súčasnej maľby.

S prezentáciou najlepších autorov a autoriek súvisí aj podpora a propagácia ich práce, ktorú uskutočňujeme prostredníctvom samotných výstav, ale aj vydávaním katalógov, iniciovaním odbornej reflexie ich tvorby v rôznych periodikách a v neposlednom rade sprostredkovaním predaja alebo prenájmu ich diel zberateľom a zberateľkám alebo iným fyzickým i právnickým osobám, ktorým garantujeme, že sa im do rúk dostávajú kvalitné diela predávané prvý krát, s možnosťou ich neskoršieho efektívneho zhodnotenia.

Rovnako ako na umelcov a umelkyne, s ktorými spolupracujeme, myslíme aj na návštevníkov a návštevníčky, zberateľov a zberateľky a iných záujemcov a záujemkyne o súčasné umenie. S cieľom čo najviac priblížiť tvorbu vystavujúcich publiku, a zároveň ponúknuť prehľad o tom najaktuálnejšom, čo sa na umeleckej scéne deje realizujeme pravidelné verejné i privátne autorské prezentácie, prednášky, návštevy ateliérov, stretnutia s umelcami a umelkyňami a ďalšie sprievodné aktivity k výstavám. Ponúkame tiež bezplatné odborné poradenstvo v oblasti kúpy a zberateľstva súčasného umenia.

Máme radi umenie a s osobným zanietením a zárukou profesionality vám prinášame len to najlepšie.