Uncategorized

Vendula Chalánková – Venku a Vevnitř

Vendula Chalánková – Venku a Vevnitř

Kurátor: PhDr. Pavel Urban Phd.
Adresa: DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, Bratislava, 81108
Trvanie: 5.10. – 31.10. 2017

Svojrázne štylizovaná postkonceptuálna geometrická exteriérová a interiérová abstrakcia, ironický nadhľad či priamočiara, miestami až cynická ústretovosť v reakciách na vizuálne podnety zo svojho okolia ohraničujúceho, no zároveň paradoxmi kontaminujúceho intímny priestor autorkiných výpovedí. To sú základné menovatele aktuálnej, v poradí už tretej samostatnej výstavy českej vizuálnej umelkyne Venduly Chalánkovej na Slovensku. Jej svojbytný umelecký prístup najmä k pálčivým environmentálnym, konzumným, historickým a sociálne vyprahnutým témam je priamo prepojený s jej vlastným civilným životom.
Koncept výstavy vtipnou formou reaguje na dispozičný rozvrh dvojice delených priestorov DOT. Contemporary Art Gallery. Vizuálne glosuje dva ústredné okruhy – cyklus lepených papierových koláží z reálnych interiérov a maľbu Plenér ako multiplikujúci environment, reagujúcich na zdanlivo banálne a konzumné javy modernej spoločnosti, ktoré po odčítaní funkčného významu svojej pôvodnej účelnosti sekundárne nadobúdajú atribút akejsi obskúrnej estetickej fascinácie. Dôležitý interpretačný faktor tu naďalej buduje Chalankovej príťažlivá hravá irónia prostredníctvom úprimnej doslovnosti, prenesenej z reálneho sveta do rámu obrazu a následne aj do priestoru galérie. Tak či onak, výstava Venku a vevnitř poodhaľuje Chalánkovej autorský prístup geneticky vychádzajúci najmä zo štúdií v Ateliéri environmentu Vladimíra Mertu a Mariána Pallu na Fakulte výtvarných umení v Brne. Inými slovami, je akousi poctou prostrediu v jeho živej a neživej forme, ktorú v zadnej kóji dokumentuje súbor strihaných koláží funkcionalistických interiérov rôznych budov ako napr. Dům umění města Brna, bývalá fabrika Zbrojovky v Brne či Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktoré nesú v sebe patinu nostalgie a ľahkého architektonického sentimentu.
Maliarsky cyklus s názvom Plenér vzniká ako špecifická reakcia na to, že v okolí rodnej obce Troubky energetici zabrali kus poľa, na ktorom následne postavili solárnu elektráreň, kam ako spomína autorka: „jsem s tatínkem chodila kopat řepu“. Počas svojich častých ciest po krajine vnímala, že geometricky parazitujúce solárne elektrárne sa stávajú cudzorodým vizuálnym prvkom, silne narúšajúcim pôvodný environmetálny ráz prostredia. Cyklus hyperrealistických neokonceptuálnych malieb vznikal za pomerne lyrických podmienok, kedy autorka strávila na tvári miesta svojej plenérovej maľby niekoľko dní v konfrontácii s miestnym občianskym koloritom a nástrahami počasia. Pracovala najmä s modrými odtieňmi farby, pričom so sociálnou interakciou jej vlastnou s okolím nepriamo vytvára celý rad umelých mystifikácií, kedy bola považovaná miestnymi obyvateľmi za natieračku turistických značiek, poštárku či zlodejku solárnych panelov. V momente, kedy sa autorka dozvedá fakt, že výroba jedného solárneho panelu pohltí viac energie, než je panel za svoju životnosť schopný akumulovať, nadobúda táto konceptuálna maľba i kontemplatívny ráz pri rozjímaní nad zbytočnými dôsledkami unáhlených ľudských rozhodnutí…

PhDr. Pavel Urban, PhD.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Brastislavský samosprávny kraj.