July Haluzová

July Haluzová (*1983)
ukončila štúdium maľby u prof. I. Csudaia (4.ateliér) v roku 2006, spolu s výraznou generáciou umelcov, ktorí spoluvytvárali podobu slovenskej súčasnej maľby posledného desaťročia  (Erik Šille, Michal Czinege a Dávid Baffi). Už počas štúdia sa jej tvorba vyprofilovala na kompozične redukovanú figurálnu tvorbu s obrazovými komentármi a vsuvkami, ku ktorým sa viac ako po desiatich rokoch prinavracia v obohatenej forme, nadväzujúc na predošlé série, z ktorými vytvára reťazec odkazov, citácií, asociácii, komentárov až hypertextov.


Aktuálne diela na artbase.sk

July Haluzová v ateliéri
July Haluzová v ateliéri
July Haluzová v ateliéri
July Haluzová v ateliéri
Out of the blue, DOT. Gallery, Bratislava, 2019
Out of the blue, DOT. Gallery, Bratislava, 2019
Out of the blue, DOT. Gallery, Bratislava, 2019
Out of the blue, DOT. Gallery, Bratislava, 2019
July Haluzová v ateliéri
July Haluzová v ateliéri

Previous
Next

Od roku 2010 sa autorka vplyvom najväčšieho a najdrahšieho predaného obrazu (4×5 m, Grand hotel Kempinski High Tatras) vo veľkom venovala maľbe na zákazku s motívmi stromov a kvetov vo výrazných štruktúrach a tónoch farieb, ktoré sa vďaka príjemnej vizualite rýchlo dostali do povedomia a spustili vlnu objednávok. Vplyvom veľkého dopytu sa tieto kvety stali pre Julku „typické“. Postupom času sa tieto kvety dostávajú aj do autorskej tvorby a July Haluzová pokračuje v tvorbe spájaním týchto dvoch protichodných programov. Dve odlišujúce sa tendencie v maľbe bojujú o dominanciu ako v maľbe tak aj v živote autorky. Hoci sa teší, že spôsobujú radosť a šťastie, istým spôsobom sa stali  jej “prekliatím”. Toto „prekliatie“ naďalej komentuje komickou formou, lúky a kvetiny sú doslova všade, kvety na nás vyprsknú z kornútku od zmrzliny (Ice Passion, 2019) alebo nájdeme ich po otvorení konzervy…
Myšlienka umiestňovania postáv a predmetov vo vyprázdnenom neurčitom prostredí vznikala už počas štúdia. Od roku 2012 túto tému Júlia ďalej rozvíjala v cykluse 4 Živly, kde sú postavy vystavené vlastnostiam im neprirodzeného živlu a prostredia.V tomto období vznikali často opakujúce sa motívy až autorské symboly (balóny, dáždniky, ryby, prasiatka, lietadlá), ktoré sa stali pre Júliu typické a nechýbajú ani v najnovšej sérii Out of Blue, v ktorej naďalej pracuje aj s odkazom na 4 živly – oheň voda, vzduch, zem.
Ústredné témy aktuálnej série buduje na princípoch naratívnych príbehov na abstraktnom pozadí, ktoré je často krát v priamom kontakte alebo zasahuje do miniatúrnych postáv a príbehov. Vzniká priestor pre novú tvorivú fázu, úplne oprostenú od starého príbehu kvetín. Naratívne gestá a postavy opúšťajú svoje kvetinové prostredie a ich pôdou pôsobenia sa stáva abstraktný priestor. Vzniká kombinácia výraznej maľby farebných štruktúr v protiklade k dôkladnej a precízne konštruovanej výstavbe obrazu. Svojou originálnou intervenciou z neho postavy vytvárajú dynamické, vtipné a hravé príbehy.
Práce Júlie Haluzovej dokážu živo, priamo a naliehavo prehovoriť, vďaka autorkinej vzácnej vlastnosti nenútene spracovávať námety a predmety z bežného a spoločenského života s jej vlastnou prirodzenosťou a hravosťou. Tento autorkin osobný dar v kombinácii s bravúrnou maľbou prináša výsledok ktorý v divákovi vyvoláva priaznivé pocity a pozornosť.
„Baví mě takové ty bežné banality života, myslím, že práve v nich je krása.“
Julka maľuje kódom jej života, námety prichádzajú z aktuálnych zdrojov a podnetov, s ktorými sa Júlia stretáva počas bežného dňa, či už osobne alebo sprostredkovane cez média, internet, tlač.  Na tomto samotnom fakte nie je v informačnom veku nič zaujímavé. To, čo Julku vymedzuje, je spôsob, akým s týmito podnetmi osobito pracuje a ďalej ich významovo spracováva. Dôležitým významovým pojítkom je aktuálne vplyv filozofických kníh, antickou mytológiou a duchovných zdrojov, ktorý divák môže nájsť vo forme nenápadných vrytých odkazov. Práve oni sú jednou z možností prístupov k interpretácii príbehov odohrávajúcich sa na plátne. Neoddeliteľnou súčasťou diel sú výstižné názvy, ktoré podstatu obrazu vyjadria v zopár úderných slovách. How big is your fear, Why is she still in your head, čiVšetko nestačí…, sú metaforou ľudských vlastností, na ktoré sa maliarka díva s iróniou. Rôznymi vyobrazeniami referuje divákovi o rôznych fenoménoch tejto doby, o pýche a bohatstve, o ľudskej mysli, o predsudkoch, ľudskom osude, rodovej rovnosti a láske.Tieto viacznačné vzťahy a metafory sú základom Julkinho maliarského programu, ktorý naďalej rozvíja.
Príjemným oživením je diptych obrazov Beauty never dies I. a II a séria Trofeje, kde sa s nadhľadom, pre niektorých so štipkou irónie, venuje téme pominuteľnosti, ktorú povznáša do vizuálne príjemnej a vtipnej podoby. 
(Mgr. Zuzana Danková)