Uncategorized

All Our Faillings Exposed! (paper works)

All Our Faillings Exposed! (paper works)
Martin Gerboc; Bohdan Hostiňák; Erik Šille
Kurátorka: Michaela Bosáková DOT Gallery, Bratislava
Otvorenie: 7.12.2017 Výstava trvá do: 28.1.2018

Výstava predstaví z veľkej časti doteraz nevystavované práce troch z najznámejších slovenských umelcov, Martina Gerboca, Bohdana Hostiňáka a Erika Šilleho z posledných takmer dvadsiatich rokov. Vystavené budú maľby, kresby a grafiky na papieri, ktorý väčšinou slúži ako sekundárny materiál, skicár a podklad pre niečo väčšie, čo ešte len príde. V tomto prípade však ide o ucelenú selekciu diel, ktoré u všetkých troch autorov predstavujú práce, ktoré môžu byť bez okolkov zaradené do repertoára ich hlavnej tvorby. U Martina Gerboca ide o maľby na papieri z konca 90-tych rokov, rokov medzi 200-2010 a najnovšie grafiky z roku 2017. Výber z tvorby Erika Šilleho za posledné roky predstaví najmä kresby a menšie maľby z období zhruba 15 rokov
a Bohdan Hostiňák predstaví koláže zo staršieho obdobia tvorby a novšie grafické práce..
Výber práve týchto troch umelcov bol zámerný. Každý z nich má unikátny rukopis, ktorý v záplave toho čo aktuálna slovenská výtvarná scéna ponúka, rezonuje. Tvorbu každého z nich by sme mohli škatuľkovať a „onálepkovať“ pojmami, ale tak ako je to pri ich maľbe, tak je to aj pri kresbe, koláži či grafike týchto umelcov, ich tvorba sa nedá charakterizovať iba jedným pojmom, pretože má viacero vrstiev, a až ich postupné odkrývanie vnáša do pochopenia jednotlivých diel „viac svetla“ a aj viac „nálepiek“. Ani v jednom prípade nemôžeme povedať, že je to len klasika, či pop, či hard-core realizmus ale je to zmes starších a nových významov a estetiky, ktorej hlbšie skúmanie dokonca v niektorých prípadoch získava úplne nové pomenovania.
Všetci autori pracujú so znalosťami kultúrno-politicko-sociálnych dejín, ktoré zakomponovávajú a sebe vlastným spôsobom spracovávajú vo svojich dielach, pričom odraz ich vnútorného rozpoloženia v rámci vnímania a príjmania vonkajšieho sveta a jeho aktuálneho diania preniká na plátno/papier čím vzniká v kontexte dnešnej doby možno nie až tak utopická predstava sveta a budúcnosti. Spracovávaním a prepájaním princípov paradoxov a protikladov, synchronizácie zmýšľania autorov s prežívaním rôznych situácií a reálií vznikajú obrazy s naoko jednoducho pochopiteľným významom a obsahom. Ak sa však divák pozrie bližšie, príde na to, že pod povrchom je oveľa viac toho, čo treba odkryť, aby sme sa aspoň trochu priblížili tomu, čo sa preháňa hlavou autora, a kam až je schopný zájsť aby to zo seba vydal.

Výstava je realizovaná s podporou Fondu na podporu umenia a Bratislavkého samosprávneho kraja