DOT. Contemporary Art Gallery

Galéria súčasného umenia

DOT. Contremporary Art Gallery pôsobí na umeleckej scéne od roku 2015. Galériu založila kurátorka a estetička Danková Zuzana, ktorá má 10 ročné skúsenosti na trhu s umením, mnoho transakcií a zanietenie pre umenie. Galériu tvorí tím profesionálov z oblasti kultúry, umenia a predaja. Galéria sa systematicky od doby vzniku, venuje vystavovaniu a prezentáciu súčasného slovenského umenia, vyhľadávaniu a podpore talentov mladej výtvarnej generácie, organizovaniu kultúrnych eventov, poskytovaniu predaja a prenájmu hodnotných umeleckých diel a odbornému poradenstvu v oblasti investovania do umenia. 

 

Výstavná činnosť


V
o svojom výstavnom programe sa zameriavamena prezentáciuetablovaných miensúčasnejslovenskej umeleckej scény ako aj na

 vyhľadávanie a predstavovanienajtalentovanejších slovenskýchvýtvarnýchumelcov a umelkýň mladšej 

najmladšej generácie. Smepresvedčení, že nami vybraní autori svojim perspektívne sa rozvíjajúcim umeleckým programom zaujmú

 teoretikov, kurátorov či zberateľov aj v budúcnosti. Vo svojich výstavných koncepciách sa sústredíme na výrazné individuality a 

inšpiratívne autorské prepojenia najmä v oblasti súčasnej maľby.

 

Podpora a propagácia talentovaných umelcov


S prezentáciounami vybraných najlepších autorov a autoriek súvisí aj podpora a propagácia ich práce, ktorú uskutočňujeme prostredníctvom samotných výstav v DOT. Contemporary Art Gallery, ale aj vydávaním katalógov,iniciovaním odbornej reflexie ich tvorby v rôznych periodikách a v neposlednom rade sprostredkovaním predaja alebo prenájmu ich diel zberateľom a zberateľkám alebo iným fyzickým i právnickým osobám.

 

Predaj a prenájom umeleckých diel 

 

Našim klientom garantujeme, že sa im do rúk dostávajú kvalitné diela predávané prvý krát, s možnosťou ich neskoršieho efektívneho zhodnotenia, na ktorom sa aj sami aktívne podieľame.Pre klientov, ktorí nie sú pripravení umenie kúpiť ponúkame možnosť dlhodobého i krátkodobého prenájmu umeleckých diel.

 

Bezplatné odborné poradenstvo


Či je našim klientom zanietený skúsený zberateľ alebo záujemca o svoju prvú investíciu do umenia, každý môže využiť naše
bezplatné odborné poradenstvo v oblasti kúpy a zberateľstva súčasného umenia.

 

Kultúrne eventy a vzdelávanie verejnost

Rovnako ako na umelcov a umelkyne, s ktorými spolupracujeme, myslíme aj na návštevníko, zberateľov, milovníkov umeniaa iných záujemcov o súčasné umenie. S cieľom čo najviac priblížiť tvorbu vystavujúcich publiku, a zároveň ponúknuť prehľad o tom najaktuálnejšom, čo sa na umeleckej scéne deje realizujeme pravidelné verejné i privátne autorské prezentácie, prednášky, návštevy ateliérov, stretnutia s umelcami a umelkyňami a ďalšie sprievodné aktivity k výstavám. 

Máme radi umenie a s osobným zanietením a zárukou profesionality vám prinášame len to najlepšie zo súčastnej slovenskej výtvarnej tvorby.