Ivana Šáteková

scroll down for english version
Ivana Šáteková (*1984) 
vyštudovala maľbu na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera. Svoju tvorbu predstavila na samostatných výstavách v Dot. Gallery, Ateliéri XIII či v Dunaj Gallery v Bratislave. Jej diela boli zastúpené na viacerých skupinových výstavách na Slovensku i v zahraničí, okrem iného v Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne či v Kunsthalle Bratislava. V roku 2013 sa stala finalistkou ceny Essl Award; v roku 2014 získala Cenu Nadácie Tatra banky. Je členkou kresliarskeho tria Dzive a spolupracuje na časopise pre deti Bublina. Žije a tvorí v Bratislave.
Ivana Šáteková je autorkou, ktorá vo svojej tematicky i žánrovo bohatej tvorbe reaguje najmä na spoločenské témy, úzko sa dotýkajúce najmä identity a príslušnosti k rozličným skupinám: vekovým, národnostným či sociologickým.
Najmä v začiatkoch svojej tvorby sa zameriavala na charakteristiku a problémy príslušníkov jej generácie, reflektujúc rozličné typy spoločenských tlakov a vzorcov, vrátane vplyvu popkultúrnych a mediálnych obrazov. Veľmi skoro si pritom v médiu maľby vyvinula charakteristický naratívny štýl, ktorý nesie znaky inšpirácie komiksovou vizualitou a v rámci kritickej interpretácie spoločenských javov sa nebojí siahať po irónii a vtipe.
V neskorších prácach systematicky skúma špecifickosť “slovenskosti” v ére 21. storočia v kontraste mýtov a zaužívaných predstáv o nás samých. Využíva na to prvky slovenského folklóru, ktoré konfrontuje s moderným spôsobom života, pričom svoje východisko maľby obohacuje o široký diapazón techník od digitálnej inštalácie po tradičnú výšivku. Súčasných divákov odieva do slovenského kroja a namiesto idealizovaných ľudových múdrostí ich necháva prenášať príslovia s xenofóbnym či neznášanlivým pozadím. Podobne narúšajúco pôsobí i séria výšiviek, ktoré tematizujú odvrátené strany tradičného života, prenesené do nových pomerov sveta technických výdobytkov a utečeneckej krízy. V najnovších dielach Šáteková reaguje na pandemickú situáciu, ktorú krojované figúrky v jej dielach zvládajú pomocou konzumu a plných igelitiek. Prostredníctvom najnovšej série “Milý koniec sveta” otvára v minimalistických plátnach a akvareloch nové obzory sci-fi riešenia aktuálnej rozpoltenosti spoločnosti do navzájom nekompatibilných bublín.  
Ivana Šáteková je citlivou pozorovateľkou slovenskej spoločnosti, jej sebaklamov a ruptúr. Absurditu zažitých a adorovaných vzorcov správania odhaľuje divákovi s dávkou humoru, ktorý mu pomáha nielen pochopiť ich problematickosť, ale tiež sa s ňou do istej miery vyrovnať.