Helen Toth

Helen Toth, Strnulá, křečovitá, rozrušená vzpomínkami, olej na plátne, 25,5 x 20 cm,210 .-Eur

Vytváram si svoj vlastný les, miesto, kde reflektujem osobné príbehy, názory, úvahy, kde sa mieša konkrétnosť s neurčitosťou. Obrazy načrtávam lazúrnymi ťahmi – ovplyvnenými aktuálnou náladou, nedržím sa videnej reality, nedisponujem hmatateľným podkladom. Po definovaní základnej, nosnej kompozície nanášam postupne vrstvy olejových farieb, kde striedam rozostrené s ostrým – modelujem tak ilúziu priestoru, ilúziu atmosferickej nedefinovanej krajiny, pričom nechávam jednotlivé konkrétne prvky vynoriť sa z pozadia. Vo formovaní rastlinných a prírodných prvkov nevychádzam z poznanej reality, jedine vo vrchných vrstvách, kedy si kompozícia žiada záchytný bod alebo keď vstúpi do obrazu môj zámer upriamiť pozornosť na obsahovú, výpovednú stránku. Taký je aj figurálny motív, symbol – sivá bábika, ktorá je v kontraste s iluzórnou prírodou, narúša ju. Reprezentuje mňa, ako pútnika, zastupuje ľudstvo a deformovaný svet v mojom strojenom lese. Kontrast sa prejavuje aj obsahovo, aj vo forme. Striedam realistické motívy s expresívnymi a nezadefinovanými ťahmi a mojim cieľom je čo najrôznorodejšie manipulovať s hĺbkou obrazu a dať vznik prírode, ktorá nepraktizuje a nedodržuje striktne pravidlá prírody. Je to javisko mojich nevyslovených myšlienok, mojich túžob, bytových rastlín, ezoterizmu, orientu a mäty piepornej.