Rudolf Janák / Verejné kódovanie_01

Srdečne pozývame na otvorenie autorskej výstavy Rudolfa Janáka, Veréjne kódovanie_01, v galérií DOT.
Rudolf Janák: Veréjne kódovanie_01
Kurátor výstavy: Jana Babušiaková
Trvanie výstavy: 8. 8. – 8. 9. 2019
Otvorenie výstavy: štvrtok 8. augusta o 19:00
Výstavu podporil Fond na podporu umenia.
Rudolf Janák 
študoval u prof. Stanislava Balka v Banskej Bystrici a u prof. Michaela Ridsteina na AVU v Prahe, kde v súčasnosti žije a tvorí. Vo svojej tvorbe spája abstraktnú formálnosť s reálnou skutočnosťou, čím vzniká prirodzená autentická spoveď kaž- dodennosti. Nejedná sa len o bezbrehú estetizáciu, ale predovšetkým o spontánny komentárviacvrstvý príbeh s koloritom rozporuplnej doby. Obrazy charak- terizujú maliarske protipóly: kresebnú linku a podrobné spracovanie detailov striedajú hrubé ťahy štetcom. Autor pracuje často s figurálnym námetom. Jeho anonymná bytosť “pižďuch” hľadá svoju prirodzenosť v danom priestore krajiny či spoločnosti. Postavy spolu s asistenciou znakov a symbolov formálne podtŕhajú svoju odcudzenosť v utopisticky deformovanom svete. Jedná sa o akési kódovanie vlastného bytia v systéme spoločného vedomia.