Events

11. 5. V obraze / Jana Geržová: Je feminizmus -izmus?

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Tentokrát z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet.

11. 5. 2021 – Je feminizmus -izmus? / Jana Geržová

Hoci feminizmus nie je na Slovensku hlavným prúdom výtvarného umenia, feministický diskurz, väčšinovou populáciou zvyčajne prijímaný rozpačito, významným spôsobom zmenil myslenie mnohých umelkýň a umelcov a prostredníctvom ich tvorby i veľkej časti návštevníčok a návštevníkov výstav. Napriek tomu, stále nevieme presne povedať kto je feministická autorka/autor, čo je feministické dielo a kedy môžeme hovoriť o feministickej výstave. Prednáška sa pokúsi prostredníctvom modelových situácií ukázať, že tieto neistoty nemusia byť nevyhnutne vnímané negatívne, ak pripustíme, že feminizmus nie je uzavretá ideológia, ale otvorený postoj ku svetu.

Jana Geržová, šéfredaktorka časopis Profil súčasného výtvarného umenia (www.profilart.sk) Problematike feministického umenia sa venuje od konca 80. rokov 20. storočia. Jej esej „Art and the Question of Gender in Slovak Art“ napísaná pre britský feministický časopis n.paradoxa (2001) bola zaradená do antológie Gender Check: A Reader. Art and
Theory in Eastern Europe (2010).