12.12. V OBRAZE / Martin Šugár: Čo znalec má, čo by mal a čo nesmie

12.12. 2022 o 18:00 – Martin Šugár

Moderuje: Jana Babušiaková
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Tí, ktorí umenie kupujú či predávajú, sa v otázke posudzovania pravosti diel môžu obrátiť na znalca umenia. Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o zbieranie umenia, je preto vhodné vedieť, kto je to znalec, čo môže a má vykonávať a čo je to vlastne znalecký posudok. Prednáška Martina Šugára spája skúsenosti znalca v odboroch umelecké diela a starožitnosti a poznatky právnika. Aj znalecký posudok má svoje limity a nemožno od neho očakávať odpovede na „všetky” otázky. Na druhej strane by bolo chybou nevyužiť prednosti znaleckého posudku, najmä pokiaľ ide o snahu vyhnúť sa budúcim problémom.
Martin Šugár je historikom umenia, súdnym znalcom a právnikom. Vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát v tom istom odbore obhájil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracoval v Slovenskej národnej galérii v Bratislave ako galerijný pedagóg, neskôr ako kurátor zbierky starej grafiky a kresby. Od roku 2016 pôsobí v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a venuje sa spracovaniu zberateľskej pozostalosti Ernesta Zmetáka. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na autorské právo a právne problémy znaleckého dokazovania a pamiatkovej ochrany. Už pätnásť rokov pracuje ako súdny znalec v odboroch umelecké diela a starožitnosti.