Events

12. 7. V obraze / Zuzana Duchová: Ako si postaviť nový Bauhaus?

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorá Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.

Vstup voľný

12. 7. 2022 o 18:00 – V obraze / Zuzana Duchová: Ako si postaviť nový Bauhaus?

Moderuje: Jana Babušiaková

V pohnutom medzivojnovom období pôsobiaca škola Bauhaus a sním súvisiace hnutie sa stalo nositeľom radikálne nových myšlienok modernizmu, inovatívnych postupov a súladu obsahu a formy v umení a dizajne. V dnešnej dobe plnej ekologických a energetických výziev vyvstal dopyt po podobne ambicióznej iniciatíve, prepájajúcej kultúrnu, kreatívnu a úžitkovú dimenziu.
Zuzana Duchová podá report z prvého festivalu Nového európskeho Bauhausu v Bruseli, ktorý sa konal v júni a veríme, že sa navzájom budeme inšpirovať a posúvať ďalej v diskusii o tom, ako môže byť naše prostredie (umenie, architektúra, dizajn) viac udržateľné, inkluzívne a krásne a ako si tieto tri pojmy vysvetľuje nová medziodborová iniciatíva EÚ. Predstavíme si aj sieťovací projekt Year of Climate Care, za ktorého iniciáciou stojí Goetheho Inštitút v Bratislave a Francúzsky inštitút na Slovensku spolu s kurátorkou Máriou Beňačkovou Riškovou, ktorá bola pri vzniku iniciatívy NEB ako členka poradného okrúhleho stola Ursuly von der Leyen.
Zuzana Duchová je kurátorka a publicistka, študovala vedu o výtvarnom umení na FiFUK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzi umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave: BA! U-fu-turistický sprejvodca a BA!! miesta živej kultúry (1989 – 2016). Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Redaktorka časopisu Arch, kurátorka a hýbateľka kultúrneho občerstvenia salonik.sk.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.