Events

13.2.19 / V obraze, Richard Gregor / K téme poetickej maľby

Prvý cyklus prednášok "V obraze" ukončíme už 13. februára prednáškou historika, kurátora a kritika výtvarného umenia Richarda Gregora. “V obraze”, vás sprevádza všetkými potrebnými informáciami sveta súčasného umenia. Pomáha vám sa zorientovať v najdôležitejších faktoch o dejinách umenia. Spoznať aktuálnu problematiku súčasného umelca a trhu. A vtiahne vás hlbšie do tohto zdanlivo neuchopiteľného sveta. --- Richard Gregor K téme poetickej maľby. O naratívnosti v súčasnej maľbe na pozadí tvorby Jarmily Džuppovej - Sabovej 13. februára o 18:00 Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Vstup voľný Špecifická výpovednosť založená na kresbe bola v slovenskej maľbe a grafike dlhodobo prítomná. Ide o jeden z tradičných fenoménov, ktorého sme sa v umení a jeho kritike po roku 1989 z rôznych dôvodov vzdali. V polovici "nultých rokov" sa do nášho umenia vrátila nielen nástojčivosť maliarskeho vyjadrenia, ale tiež témy a postupy, ktoré k nej boli viazané sekundárne - napríklad naratívnosť. Dá sa už dnes táto tendencia sumarizovať? --- Richard Gregor (*1974) Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než piatich desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Zakladal časopisy Dart (1999) a Jazdec (2009), o.i. inicioval štipendium pre mladých kurátorov (2003) a web-archív www.artdispecing.sk (2011), ktorý je dnes najväčším zdrojom oral history v oblasti vizuálneho umenia na Slovensku. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, občasným členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Číne, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Južnej Kórei, Veľkej Británii, Južnej Afrike a v USA; získal viaceré štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku, Nemecku, Poľsku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach, Bratislave a Krakove (2013). Z jeho iniciatívy sa v rokoch 2008-2014 dočasne obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V roku 2014 bol povereným riaditeľom a do roku 2016 šéfkurátorom Domu umenia/Kunsthalle Bratislava. V roku 2015 zorganizoval medzinárodnú konferenciu Môžeme hovoriť o Bratislavskom Konceptualizme?. Od roku 2016 je interným doktorandom na Trnavskej univerzite. V roku 2017 získal štipendium Clark Art Institute, Williamstown (MA, USA). Od roku 2018 pracuje ako kurátor v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne (ČR).