Events

13. 4. Otvorenie výstavy “Pro jedno slunce kvítí neroste” / July Haluzová

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy “Pro jedno slunce kvítí neroste”/ July Haluzová / v kurátorskej koncepcii Zuzany Dankovej.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 13. 4. o 18:00 v DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň.
———
Trvanie výstavy: 13. 4. – 21. 5. 2023
———
Vďaka vzácnej autorkinej vlastnosti, ktorá spočíva v nenútenom spracovaní námetov dokáže svojimi dielami prehovoriť k publiku veľmi hravo a prirodzene. Jej osobná pozitivita, životná energia a kladný prístup k životu sa odráža vo všetkých doterajších dielach a nechýba ani v aktuálnej sérii.
V aktuálnej sérii, ktorú Júlia nazýva ”Dada-zátišía”, pracuje s banálnymi predmetmi, s ktorými sa stretáva počas bežného dňa, či už sprostredkovane cez média, internet, tlač alebo osobne. Tieto predmety slúžia zároveň ako ukazovateľ doby, no autorka ich ukazuje skrz netradičné prepojenia, kompozície a farebné tonality v úplne novom svetle. Pomocou rôznych kompozícií predmetov v kombinácii s realistickým prevedením vytvára nový estetický zážitok – úplne oprostený od zaužívaného použitia predmetov.
Viac info poskytneme čoskoro…
———
July Haluzová (*1981 Uherské Hradište)
ukončila štúdium maľby u prof. I. Csudaia (4.ateliér) v roku 2006, spolu s výraznou generáciou umelcov, ktorí spoluvytvárali podobu slovenskej súčasnej maľby posledného desaťročia (Erik Šille, Michal Czinege a Dávid Baffi). Už počas štúdia sa jej tvorba vyprofilovala na kompozične redukovanú figurálnu tvorbu s obrazovými komentármi a vsuvkami, ku ktorým sa viac ako po desiatich rokoch prinavracia v obohatenej forme, nadväzujúc na predošlé série, z ktorými vytvára reťazec odkazov, citácií, asociácii, komentárov až hypertextov