Events

15. 6. V obraze / Ivana Moncoľová: Slovensko v kontexte Stredoeurópskeho umenia a ako sa mu darí..

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.
Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.
Vstup voľný

15. 6. 2021 – Úspech v umení: Slovensko v kontexte Stredoeurópskeho umenia a ako sa mu darí.. / Ivana Moncoľová
Ako obstojí moderné a súčasné umenie 20. a 21. storočia z územia Slovenska v Stredoeurópskom kontexte, prečo ho zbierať? Ako sa darí preraziť slovenským súčasným umelcom v Európskom priestore? Prečo je poľské umenie silným hráčom? Kto má robiť kultúrnu politiku a ako má pomáhať súčasným umelcom a umelkyniam? Akú úlohu v tom zohráva kúpna sila domácich zberateľov? Je mŕtvy umelec, dobrý umelec?
Mgr. Ivana Moncoľová, PhD.
Študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Doktorandské štúdium zavŕšila v roku 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tému „premeny umeleckého autorstva“. Texty o umení publikuje od roku 1998 v odborných ako aj v masových médiách. Kurátorsky pripravila niekoľko výstav súčasných autorov. Medzi ostatné patria Jana Farmanová – V znamení panny, Galéria mesta Bratislavy (2015), Ako čítať temnotu | výstava, ktorá vrhá tieň (Róna, Gerboc, Váchal) v Nitrianskej galérii (2016), Total Romantic v Galérii J. Koniarka v Trnave (2018), Miroir Noir – MRB v Galérii M. Bazovského v Trenčíne (2018), Radovan Čerevka: Moc v Múzeu vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (2018 – 2019), výstava katedry Maľby FVU BB s názvom Periférne videnie (Pistoriho palác, Bratislava). Je vydavateľkou (pod značkou Moncolova Editions) aj editorkou niekoľkých monografických katalógov, kníh a autorkou odborných štúdií v katalógoch previazaných s výstavnými aktivitami, venovaných súčasnému umeniu: monografie Jana Farmanová (Slovart, Krokus Galéria, 2012), Jana Farmanová – V znamení Panny (Artforum, 2015), Rastislav Podoba: Pracovná Plocha/Working Surface (Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, 2015) Radovan Čerevka (Moncolova Editions, 2018 – 2019), Silvia Krivošíková (Moncolova Editions, 2019). Od roku 2017 je odbornou asistentkou na Akadémií umení, Fakulta výtvarných umení, kde vedie teoretické prednášky s témami zameranými na 20. a 21. storočie so špecializáciou na médium maľby, umeleckú prax, ale aj na tému obrazu, jeho presahov, interpretácií. Venuje sa aj poradenstvu v obchode s umením s domácimi aj zahraničnými umelcami a umelkyňami 20. a 21. storočia.
——
Podujatie je realizované s finančnou podporu Fondu na podporu