Events

16. 10. Komentovaná prehliadka – Natália Šimonová / Raster

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku výstavy RASTER / Natália Šimonová / v kurátorskej koncepcii Patrika Krajčoviča. Prehliadka sa uskutoční v pondelok 16. 10. 2023 o 18:00.
——
Komentovanou prehliadkou Vás prevedie kurátor výstavy Patrik Krajčovič spolu s autorkou Natáliou Šimonovou.

Trvanie výstavy: 20. 9. – 22. 10. 2023
———
Maliarka Natália Šimonová prezentuje na výstave RASTER doposiaľ nevystavené diela, ktoré sú pokračovaním jej intenzívneho terénneho výskumu upriameného na široké spektrum mestského a vidieckeho inventára. Pomocou svojho maliarskeho rukopisu dokumentuje tieto ťažko definovateľné predmety vytvorené za socializmu pohybujúce sa na pomedzí drobnej architektúry, vybavenia miest a obcí či “dizajnu” lavírujúc na poli pásovej výroby a vidieckej estetiky. Ide najmä o predmety oplotení a brán domov, mestské osvetlenie, obecné rozhlasy, lavičky alebo v jej tvorbe už klasicky zastúpené detské ihriská ukryté v rastroch urbánnych štruktúr.
Čoraz viac v jej tradičnom maliarskom rukopise pracujúcom s hrdzou môžeme reflektovať použitie pastelu a farby, ktorá v predchádzajúcej tvorbe bola skôr stafážou. V najnovších maľbách však začína nadobúdať čoraz dominantnejšiu úlohu takisto ako poodhalená kresba a priestorová inštalácia. Tu badať za posledné roky čoraz väčší posun zo stien do priestoru galérie, kedy hrdzou pokryté kovové konštrukcie reorganizuju priestor podľa vlastných pravidiel.

Natália Šimonová (*1995) je momentálne doktorandka na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením Jiřího Davida. Je víťazkou súťaže Maľba 2020, ktorú organizuje Nadácie VÚB a okrem toho v roku 2021 získala Cenu uznania ceny STRABAG Artaward International. Na konte má viacero kolektívnych aj samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí (výber: Enigmatická krajina, 2020 / Archeológia hrdze, 2021 / Stopy krajiny, 2021 / Rusty Memory, 2021 / (Co)operation Sadis Slovak Art Days in Split, 2022 / Scooter V. – Akcia mladého umenia, 2022 / Medzimesto(m)telom(a)krajinou, 2022 / Nová fasáda IV.: Relikty elipsy, 2022 / T – Rust Landcape, 2022 / Veže zo železa, 2022 / Beyond the Memory, 2023 / Pozorovateľka m(i)esta, 2023 / MOBILIÁRE. 2023). V roku 2022 absolvovala umeleckú rezidenciu v Slovenskom inštitúte v Jeruzaleme.