Events

17. 12. ARTTALK / Aké sú výzvy regionálnych galérií?

Vstup voľný

ARTTALK / Aké sú výzvy regionálnych galérií?
17.12.2022, sobota o 18:00 hod.
Moderuje: Jana Babušiaková
Hostia: Richard Gregor, Roman Popelár

Galérie, našťastie, nenachádzame iba v hlavnom meste. V každom kraji možno nájsť regionálne a mestské galérie, ktoré plnia množstvo pre verejnosť viac či menej viditeľných úloh. Sú vedecko-výskumnými a kultúrno-vzdelávacími organizáciami a zároveň spravujú, budujú a vystavujú zbierkový fond. Súčasné výzvy regionálnych galérií sú veľmi rôznorodé a v mnohom sa ich situácia a pozícia odlišuje. V čom je postavenie a fungovanie regionálnych galérií špecifické oproti iným, aké faktory ovplyvňujú ich fungovanie a akú úlohu zohrávajú (nielen) na mieste svojho pôsobenia? A aké by sme ich chceli mať v 21. storočí?
Richard Gregor študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než piatich desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Zakladal časopisy Dart (1999) a Jazdec (2009), o.i. inicioval štipendium Radislava Matuštíka pre mladých kurátorov (2003) a web-archív www.artdispecing.sk (2011), ktorý je dnes najväčším zdrojom oral history v oblasti vizuálneho umenia na Slovensku. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, občasným členom College Art Association. Z jeho iniciatívy sa v rokoch 2008-2014 dočasne obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2014 bol povereným riaditeľom a do roku 2016 šéfkurátorom Domu umenia/Kunsthalle Bratislava. V roku 2015 zorganizoval medzinárodnú konferenciu Môžeme hovoriť o Bratislavskom Konceptualizme? (Zborník publikovaný v roku 2022). Od 2016 do 2021 bol doktorandom na Trnavskej univerzite. V roku 2017 získal štipendium Clark Art Institute, Williamstown (MA, USA). Rok pracoval ako kurátor v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne (ČR) a od júna 2019 vedie Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
Roman Popelár vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity (1999). Od roku 2000 pracoval najskôr v Ružinovských kultúrnych zariadeniach, v roku 2004 krátko vo vydavateľstve Archpress (neskôr Eurostav, s.r.o.). Od jari 2005 do
decembra 2008 riadil galériu MEDIUM v Bratislave. V rokoch 2013-19 bol najskôr externým, neskôr interných kurátorom Galérie Jána Koniarka v Trnave. Od mája 2019 je riaditeľom Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. V rokoch 1998 – 2002 pravidelne publikoval v týždenníku MOSTY a denníku SME, neskôr príležitostne v časopise Domino Fórum. Od r. 2001 prezentuje vlastné kurátorské projekty v galériách na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku a Nemecku.