Events

19. 1. Komentovaná prehliadka / Tero Abaffy – Pavilón šeliem

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku výstavy PAVILÓN ŠELIEM / Tero Abaffy / v kurátorskej koncepcii Alexandri Tamásovej. Prehliadka sa uskutoční v piatok 19.1. 2024 o 18:00.
——
Komentovanou prehliadkou Vás prevedie kurátorka výstavy Alexandra Tamásová spolu s autorkou Natáliou Šimonovou.
——
Trvanie výstavy: 8.12. 2023 – predĺžená do 20.1. 2024
——
Autorka vlastným menom Terézia Abaffy ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u Doc. Vojtecha Kolenčíka na katedre grafika a iné médiá. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na pražskej UMPRUM na katedre maľby u prof. Černického a taktiež v Grécku na University of Art Thessaloniki.
Tešíme sa na Vás.