Events

18. 10. V obraze / Michaela H. Pašteková – Fotografia a divadlo – jazyky, ktoré si rozumejú

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V OBRAZE”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet.

Vstup voľný

18. 10. 2023 o 18:00 – Michaela H. Pašteková – Fotografia a divadlo – jazyky, ktoré si rozumejú

Moderuje: Jana Babušiaková

Michaela H. Pašteková sa kedysi venovala teórii fotografie. V posledných rokoch píše najmä o súčasnom tanci či divadle. Vo svojej prednáške sa preto pokúsi obe disciplíny prepojiť. Východiskom bude žáner divadelnej fotografie, ktorá síce ukazuje telá ako fixované body a zmrazené gestá, ale dokáže ovplyvniť interpretáciu dokumentovanej inscenácie a umožňuje nám odlišne vstupovať do divadelných predstavení. Na konkrétnych príkladoch sa prednáška pokúsi demonštrovať, čo sa stane, ak sa dva zdanlivo rozdielne umelecké jazyky pretnú – ako na seba reagujú a vzájomne sa ovplyvňujú?
Michaela H. Pašteková vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde do augusta 2022 viedla semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie, estetiku a teóriu konzumnej kultúry. Bola kurátorkou viacerých fotografických výstav, aktívne sa venovala písaniu o fotografickom obraze a jeho premenách pod vplyvom internetu a sociálnych sietí. Od roku 2018 je súčasťou dramaturgicko-produkčného tímu festivalu tanca a divadla Kiosk, vďaka čomu sa v posledných rokoch venuje viac písaniu o súčasnom tanci, pohybovom divadle a tanečnej performancii. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku a tiež členkou kapely Srnka.

Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.