Events

19. 12. ARTTALK / Aké to je, otvoriť si súkromnú galériu na Slovensku

Vstup voľný
ARTTALK / Aké to je, otvoriť si súkromnú galériu na Slovensku
19.12.2022 o 19:00 hod.
Moderuje: Jana Babušiaková
Hostia: Zuzana Danková, Radostina Doganová
Realizované s finančou podporou fondu na podporu umenia
Mnoho z tých, ktorí sa zaujímajú o umenie alebo ho zbierajú sníva o tom, že si jedného dňa založia súkromnú galériu. Predstavy a realita sa však môžu diametrálne odlišovať a namiesto bohémskeho života čakajú na záujemcu či záujemkyňu náročné úlohy, spojené s prevádzkou, organizáciou a hľadaním si cesty k zberateľom a publiku. Diskusia s dvoma hostkami, ktoré vedú súkromné galérie sa bude venovať tomu, aké to je, založiť si galériu na Slovensku a s akými úlohami sa potýkali či stále potýkajú. Túto tému si pritom predstavíme predovšetkým skrze skúsenosti, pohľady a motivácie dvoch galeristiek, ktoré v odbore pôsobia rozlične dlho a vedia teda porovnať, či sa situácia v tejto oblasti za posledné roky zmenila.
Zuzana Danková je kurátorka, riaditeľka DOT. Gallery. Vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesora Petra Michaloviča. Je kurátorka a umelecká kritička, prispieva do odborných časopisov o umení (Flash Art). Počas štúdia od roku 2011 pracovala ako manažérka v River Gallery (River Park), súbežne viedla privátnu galériu J&T banky. V roku 2015 založila DOT. Contemporary Art Gallery a spolu s Roman Fecik Gallery v roku 2017 aj Art Books Coffee, kde sa starala o dramaturgiu a sprievodný program.
Radostina Doganova, výtvarníčka a maliarka, od roku 2021 vedie Station Contemporary Art Gallery v Bratislave, kde zorganizovala množstvo samostatných a skupinových výstav súčasných slovenských umelcov a umelkýň. Je narodená v Bulharsku, ale viac než 20 rokov žije na Slovensku (od r. 1996). Študovala na Akadémii výtvarných umení v Sofii, neskôr prestúpila na VŠVU v Bratislave, kde absolvovala magisterské (2001) a doktorandské štúdium (2010). Dve krajiny jej života Bulharsko a Slovensko, ich prírodné danosti a národné kultúry, hľadanie a formulovanie vlastnej identity a spoločenského ukotvenia, sú faktory, od ktorých sa odvíja jej tvorba. Manažovala viacero umeleckých projektov za účelom prezentácie súčasného výtvarného umenia v zahraničí (Berlin, Sofia, Antverpy a i).