Events

2. 11. V OBRAZE / Zorka Lednárová : Bariéra ako umelecké východisko

Príďte na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorá Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.
➖➖➖
Vstup voľný
➖➖➖
2. 11. 2022 o 18:00 – V OBRAZE / Zorka Lednárová : Bariéra ako umelecké východisko
Moderuje: Jana Babušiaková
➖➖➖
Srdečne pozývame na prezentáciu autorského prístupu sochárky Zorky Lednárovej v rámci jej dlhodobého projektu Cesta mesta. Projekt otvára otázku scitlivovania širokej verejnosti bez obmedzenia pohybu voči tým, ktorí ho majú a v konečnom dôsledku podnecuje k akceptácii inakosti a jej hodnoty v akejkoľvek forme. Práca na projekte vychádza z jej hlbokej skúsenosti s hranicami a bariérami, ktorá sa pretavuje do rôznorodej tematizácie pojmu bariéra. Ide jednak o polohu osobnej výpovede ale aj aktivizmus a participatívne aktivity. Obmedzeniami, ktoré jej zdravotný stav spôsobuje, Lednárová demonštruje rovnakú túžbu po slobode pohybu a vlastnení verejného priestoru. Jej cesta mestom ju však často privádza na hranicu vlastných možností, hoci pre nás sú prekážky, ktoré jej bránia v elementárnych úkonoch, často nebadateľné. K tomuto zážitku na hrane vlastných možností za pomoci rôznych spôsobov a médií v rámci projektu Cesta mesta prizýva i divákov.
Lednárová predstaví vývoj a rôzne podoby tohto umeleckého projektu, pracujúceho s pojmom bariéry v meste ale i našich hlavách, ktorý bol doteraz prezentovaný napríklad na skupinovej výstave Artrooms Moravany alebo v rámci samostatnej výstavy Cesta mesta na Nástupišti 1-12 v Topoľčanoch.
Zorka Lednárová (1976) ako umelec, aktivista a kurátor vníma umenie a v kontextuálnych vzťahoch, pracuje s napätím medzi globálnym a miestnym. Vyštudovala sochárstvo na VŠVU v Bratislave a na Muthesius Kunsthochschule v Kieli a absolvovala ročný pobyt na Čínskej národnej akadémii v Hangzhou. V roku 2007 úspešne absolvovala postgraduálne štúdium na Institut für Kunst und Kontext na Universität der Künste v Berlíne. Od roku 2007 viedla osem rokov Okk/Raum 29 (Orgán kritického umenia) interdisciplinárny dialóg politického umenia a aktivizmu, v Kolonie Wedding v Berlíne. Od 1994 pravidelne vystavuje doma i v zahraničí.
Tvorivo sa zúčastnila medzinárodných sochárskych sympózií,boli jej udelené viaceré štipendiá, na svoju tvorbu získala mnohé granty, ako i prestížne ocenenie od Berlínskeho Senátu. Žije v Bratislave a v Berlíne.