Events

2.3. Komentovaná prehliadka / NOISE AND SIGNAL

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku výstavy NOISE AND SIGNAL / Stanislav Ondruš/ v kurátorskej koncepcii Silvií L. Čúzyovej. Prehliadka sa uskutoční v štvrtok 2. 3. 2023 o 18:00.
——
Komentovanou prehliadkou Vás prevedie kurátorka výstavy Silvia Čúzyová za účasti autora.
——
Trvanie výstavy: 27.1. – 5.3. 2023
——
Stanislav Ondruš (1995) absolvoval v grafickom ateliéri Zbyňka Janáčka na Fakulte umění Ostravskej univerzity (Bc.) a následne v ateliéri maľby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Mgr. art). Za rok, čo sa Stano Ondruš vydal na samostatnú umeleckú dráhu, stihol zaujať odbornú aj divácku verejnosť na Slovensku i v Čechách, namaľovať desiatky obrazov a výrazne sa posunúť vpred. Jeho vývoj je intenzívny a ambiciózny. Pre Ondrušovu maľbu je charakteristická kompozičná bravúra a ľahkosť, obdivuhodný cit pre ekonomické umiestnenie niekoľkých jednoliatych ťahov vo vzťahoch a súvislostiach, alebo v koordinovanej repetícii, na prázdnom či monochrómnom pozadí. Jeho gesto nie je expresívne, a tvar nie je konštruovaný. Ide o kontrolovanú trajektóriu, intuitívne vedený záznam energie alebo myšlienky, so zmyslom pre introspekciu. Pigment a maliarske stopy na povrchu fixujú ilúziu diania a pohyb je tu nositeľom abstraktného naratívu. Vidíme takmer kaligrafické uvažovanie prostredníctvom ťahu štetca. Ondrušove maľby vznikajú autorskou technikou, v rámci ktorej pigment nanáša na rôzne typy povrchov (plátno, papier, plast), a to prostredníctvom dômyselných, svojpomocne skonštruovaných maliarskych nástrojov. Pre výstavu v bratislavskej DOT. Contemporary Art Gallery pripravuje úplne novú kolekciu obrazov, v rámci ktorých podrobuje skúmaniu samotnú úlohu maliarstva – pýta sa čo je obraz a ako funguje, ale súčasne, prostredníctvom umeleckej tvorby reaguje na fyzický svet a hľadá odpovede na osobné aj nadindividuálne otázky.
———
Autorom fotografie je Dávid Grebeči.