Events

22.9. Umenie pre verejný priestor

Umenie pre verejný priestor DOT. 2021 je od roku 2015 úspešným formátom moderovaných diskusií v koncepcii sochárky Niny A. Šoškovej. Jeho cieľom je návštevníkom predostrieť súčasné domáce umenie vo verejnom priestore s presahom aj do zahraničia. Koncepcia vychádza z aktuálnej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k súčasným dielam vo verejnom priestore predovšetkým na Slovensku a v Čechách.
Počas podujatia budú 2 prezentácie:
1. Neviditeľné Časti / Živý podstavec
hostia: Peter Trmoš a WOVEN autorský kolektív
V meste Martin sa doposiaľ nikdy nerealizoval výskum ani katalogizácia umeleckých diel umiestnených v jeho verejnom priestore. Zámerom projektu je upozorňovať verejnosť na prítomnosť umeleckých diel vo verejnom priestore Martina, ich komplexné zmapovanie a hľadanie nových situácií v kontexte súčasnosti pri ďalšej práci s nimi. Hlavným cieľom je zmapovať 100 % umeleckých diel nachádzajúcich sa vo verejnom priestore Martina a Vrútok. Kľúčovými aktivitami projektu sú realizácia komplexného výskumu umeleckých diel vo verejnom priestore týchto miest, tvorba online mapy a bedekra Invisible Parts, ktorý bude slúžiť ako miestny neformálny sprievodca.
Živý podstavec:
Hlavným cieľom projektu je tvorba výstavnej dramaturgie pozostávajúca z vytvorenia dočasnej architektúry ako samostatného dizajnového prvku na Námestí S. H. Vajanského v spolupráci s autorským kolektívom WOVEN, ktorý bude slúžiť na prezentáciu vychádzajúcu z genia loci, dizajnérskych počinov, architektonických, sochárskych diel a vizuálneho umenia vytvoreného vo verejnom priestore. Zároveň bude slúžiť ako miesto pre verejné diskusie, prednášky, workshopy a komunitné aktivity. Cieľom prezentácie je podnietenie záujmu verejnosti o súčasný dizajn v jeho najširších súvislostiach a akcentovanie často prehliadaných kvalít verejného priestoru mesta. Výstava bude priamo súčasťou objektu – jeho plochy budú obsahovať kritickú reflexiu verejného priestoru a viesť dialóg o jeho kvalitách a výrazných prvkoch ktoré pridávajú miestu výraznú kvalitatívnu hodnotu. Divák prechádzajúci námestím, tak bude mať možnosť dozvedieť sa o kvalitných architektonických a umeleckých prvkoch v jeho prostredí a zvýši to jeho pozornosť pri vnímaní verejného priestoru ako celku a pomôže mu pri objavovaní jeho kvalít.
——
2. Socha v meste s podtitulom Memorandum
Prezentujúci: Adam Galko, kurátor výstavy a hosť Martin Piaček
VIII. ročník výstavného projektu Socha v meste s podtitulom Memorandum zabúdania opäť reflektuje témy spojené s verejným priestorom mesta Martin. Tento ročník v kurátorskej koncepcii Adama Galka a Ivany Rumanovej sa zameriava na prehliadané momenty a príbehy, ktoré sú ako slepé miesta vytesňované z dejín mesta. Diela, inštalácie od umelcov a umelkyne Martina Piačeka, Jara Vargu, Katky Škamlovej a skupiny APART, v priestoroch Turčianskej galérie v Martine tak predstavujú odbočku od veľkých národných udalostí – Memoranda, k malým príbehom spojených so zabúdaním. Príbehy bez vlastnej reprezentácie vo verejnom priestore, avšak s ambíciou nájsť si tam raz svoje miesto.
Čo ak by socha v meste neznamenala tony bronzu vytvarované tak, aby pripomínali udalosti a osobnosti, ktoré sú práve teraz považované za dôležité? Vieme si predstaviť umenie, ktoré by sa ani tak nezaoberalo tým, ako čo najpresnejšie stvárniť obraz histórie, ale rozpletalo by, ako tento obraz vzniká, čo pri tom zneviditeľňuje a vytláča za okraj pozornosti? Ak pamäťové inštitúcie vyberajú artefakty tak, aby z nich vyskladali obraz dejín, čo sa nachádza v ich depozitároch a skladoch – akú pamäť vytvárajú veci odsunuté, odložené, nezaraditeľné, čakajúce, kedy im bude priznaný status pamäti-hodnosti; zakonzervované, ale zbavené životaschopnosti? Socha v meste VIII. nie je ani tak o monumentoch pamäte, ako skôr jej slepých škvrnách.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
——
K myšlienke koncepcie umenie pre verejný priestor inšpirovali zakladateľku tohto formátu, Ninu A. Šoškovú skúsenosti a roky venované tejto téme z oblasti štúdia ale aj nadobudnuté skúseností v praxi.
Nina A. Šošková je výtvarníčka, sochárka. V roku 2015 založila a kontinuálne do roku 2019 viedla cyklus prezentácií a prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Je zakladateľkou o.z. „Outdoor Gallery“ umeleckej galérie vo verejnom priestore v Nitre a v Banskej Bystrici. Je autorkou medzinárodného public art festivalu „Medzicentrum“ ktorý predstavil viac ako 100 umelcov a umeleckých diel angažovaných do verejného priestoru s medzinárodnou účasťou a prostredníctvom rôznych organizácií na Slovensku (Banska St a nica, Stanica Žilina Záriečie, Nástupište 1-12, Periferné centrá, Košice 2013, atď.) . V rámci jej umeleckej tvorby sa rovnako angažuje do verejného priestoru, kde realizuje site-specific inštalácie, zúčastňuje sa rôznych festivalov a umeleckých rezidencií s medzinárodnou účasťou (napr. AVEIRO (PT) festival Biela noc (SK), Nuit Blanche (FR), festival Kukačka , PROSTOR ZLÍN, festival ReSite, OPEN AiR – Artist in Residence, ai. ). Spolupodieľala sa na vzniku a koncepcii formátu “Public art contest” pre Pohoda festival, kde aj v roku 2015 otvárala jeho prvý ročník.
Je spoluautorkou viacero publikácií, ilustrácií a tiež sprievodných katalógov k téme „verejný priestor”. Stojí za značkou “suvenir _ contemporary art & craft”. Žije s rodinou v Bratislave.