Events

24.11. Komentovaná pehliadka k výstave Ján Vasilko / KRÁSAVICA NA DUNAJI

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku výstavy Krásavica na Dunaji / Ján Vasilko / v kurátorskej koncepcii Jany Babušiakovej. Prehliadka sa uskutoční v piatok 24. 11. 2023 o 18:00.
——
Komentovanou prehliadkou Vás prevedie kurátorka výstavy Jana Babušiaková spolu s autorom Jánom Vasilkom.
——
Trvanie výstavy: 26. 10. – 26. 11. 2023
———
Ján Vasilko: Krásavica na Dunaji (Búrka, Diagonal, Topography a iné príbehy)
Výstava v Dot Contemporary Art Gallery predstavuje aktuálnu polohu tvorby etablovaného maliara Jána Vasilka. V jeho umeleckom programe dlhodobo rezonuje geometrický jazyk. To sa stalo i základom jeho rukopisu, pre ktorý je charakteristická strojová estetika, repetícia prvkov, sériovosť námetu ako aj čistota a presnosť tvarov podobná technickým nákresom.
Na výstave predstaví svoje najnovšie vzájomne sa prelínajúce série. Smerovanie jeho prác je silne ovplyvnené presídlením z východného Slovenska do Bratislavy. Objavovanie okolia, skúmanie miestnej topografie a architektúry je dôležitou časťou “zapúšťania koreňov” v novom prostredí. Pre Vasilka sa stalo aj základom návratu k predmetnosti po dlhšej abstraktnej prestávke.
Ako nový pozorovateľ scenérií mesta na Dunaji, hrdiacom sa prídomkom Krásavica, sledoval búranie Istropolisu, výraznej neskoromodernej stavby na Trnavskom mýte. Zanikajúcu budovu s charakteristickým priečelím zachytáva vo viacerých variantoch: ako obkolesenú bagrami či zasiahnutú veľkým konštruktivistickým “mrakom.”
Zmrákanie nad modernistickou stavbou by sme tak mohli považovať aj za symbolické zmrákanie nad myšlienkami moderny. Tenzia medzi modernosťou (tvarovou, formálnou, mentálnou) a príklonom k túžbe po tradičnom či tzv. ľudovom videní sveta je v našej krajine hlboko zakorenená. Ďalšia z paralelných sérií, Dúhové diagonály, v sebe spája napätie dynamickej kompozície, konštruktivistické tvaroslovie a tiež netypickú farebnosť. Okrem šedých, modrých a zemitých odtieňov typických pre Vasilkove plátna sa tu objavujú tóny ružovej. Aj vo formálne redukovanej reči geometrických prvkov bez túžby po prvoplánovej angažovanosti sa zjavuje pestrosť, ktorú v našej spoločnosti nie je možné ignorovať.
Ján Vasilko dlhodobo nadväzuje dialóg s formami industriálnej spoločnosti. Jeho záujem však vždy stojí za samotnou formou. Citlivo sleduje spoločnosť, jej nálady a smerovania, jeho obrazy vo svojich technických formách neustŕňajú v mechanickom opakovaní, ale sú živými reakciami na súkromné i celospoločenské diania a neustále zmeny, ktorými si prechádzame.
Jana Babušiaková.
———
Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia
.