Events

24. 5. V OBRAZE / Michal Huba: Fotografické médium v polarite “tradície” a “novosti”

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V OBRAZE”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.

Vstup voľný

24. 5. 2023 o 18:00 – Michal Huba

Moderuje: Jana Babušiaková

Fotografické médium v polarite „tradície“ a „novosti“
Fotografiu je zvykom považovať za „nové médium“, stojace v istej opozícii voči „tradičným médiám“ výtvarného umenia. Vo vnútri fotografického média samotného však prebiehali a prebiehajú rozličné tenzie medzi tradíciou a jej popieraním. V rovine technologickej transformácie sa javia tenzie ako najvypuklejšie, avšak nemenej závažné sú tieto napätia i v rovine ideových východísk rozličných umeleckých stratégií. Kde v tejto súvislosti môžu z pohľadu súčasnosti stáť solitérne snahy o obrat k fotografickej tradícii, či skôr o nové nadviazanie na ňu? Čím sú takéto snahy motivované?
Michal Huba Narodil sa v roku 1990 v Bratislave. Študoval fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení. Tu aj aktuálne pedagogicky pôsobí, a to jednak na Katedre teórie a dejín umenia, ako aj na Katedre fotografie a nových médií. Vo svojej tvorivej praxi pracuje dominantne na poli analógovej fotografie, nezriedka s presahmi smerom k inštalácii, autorskej knihe, objektu a pod. Okrem fotografickej tvorby a pedagogických aktivít príležitostne publikuje v domácich periodikách texty reagujúce na aktuálne dianie na poli fotografie. Svoje autorské fotografické projekty prezentoval na viacerých výstavách doma i v zahraničí.
Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia