Events

25. 5. V obraze / Mira Keratová: Žena, Rusínka, Husákovo dieťa

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.
V súlade s platnými opatreniami, sa podujatie uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.
Počet miest je obmedzený, preto si ho prosím rezervujte včas na info@dotgallery.sk

25. 5. 2021 – Žena, Rusínka, Husákovo dieťa / Mira Keratová

Prednáška bude pojednávať o politike rodovej, etnickej a historickej identity na príklade rozprávajúcich scén Lucie Nimcovej. O agentoch a inštitúciách identitárneho procesu v perspektíve posthistorického výskumu, ako aj o sebareprezentácii a dobrovoľnej identifikácii v optike rodinných albumov, tradícii amatérskej fotografie a choruse hlasov ľudových balád.

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Prednášala na Fakulte Výtvarných umění VUT v Brne. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galérii mesta Bratislavy v Bratislave a Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Zaoberá sa súčasným umením a východoeurópskou neoavantgardou, najmä performatívnym umením 60. a 70. rokov 20 st.
Medzi jej kurátorské a výskumné projekty z nedávneho obdobia patria výstavno-publikačné formáty z umeleckých archívov: Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania (Pracovná pamäť, tranzit, Bratislava 2009-15 a Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 2015); Stana Filka (POST-BIGSF BANGSF ARTSF, A Terrible Beauty Is Born, 11. Biennale de Lyon 2011;…IN – 5. 4. 3. D…, Fondazione Morra Greco, Napoli 2014; Stála expozícia Stana Filka HYDROZOA, SSG, B. Bystrica 2017-21); Ľubomíra Ďurčeka (Situačné modely komunikácie, SSG, B. Bystrica 2012 a Slovenská národná galéria, Bratislava 2013); Petra Bartoša (Situations 1945 – 2014, Secession, Wien 2014; Environmental Aesthetics, Fondazione Morra Greco, Napoli 2019); Michala Moravčíka (United We Stand, SSG, B. Bystrica a Divided We Fall, Nová Synagóga, Žilina 2018-19) a iné, napríklad výstavný projekt Listening to Voices, Futura, Praha 2021