Events

26. 10. ARTTALK – Umelecký kritik – ohrozený druh?

26. 10. 2022 o 18:00
ARTTALK / Umelecký kritik – ohrozený druh? s Janou Babušiakovou a hosťami –
Silvia L. Čúzyová a Adrián Kobetič
Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „ARTTALK”. Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.

Vstup voľný
Umelecký kritik – ohrozený druh?
Silvia L. Čúzyová / Adrián Kobetič
moderuje: Jana Babušiaková
Umelecká kritika je milovaná i nenávidená. Kritizovať niekoho tvorbu, to znie negativisticky, predsa len však dobrá kritika má potenciál posúvať vpred umelcov, kurátorov i celý odbor. Ale ako ju možno robiť dobre v súčasných podmienkach? Ak existuje v našich končinách dosť tých, ktorí sa dajú na dráhu umeleckého kritika či kritičky, majú sa ako a kde realizovať? A nevymizla umelecká kritika v množstve reportov o výstavách? Diskusia otvorí otázky o tom, aké sú znaky dobrej kritiky, aký je súčasný stav a fungovanie tejto profesie u nás, aké sú podmienky a miesta pre jej rozvíjanie a zachovanie garancie kvality voči bulvarizácii či vplyvu PR textov. Taktiež podnieti úvahu o tom, aký význam má kritika v zmysle spätnej väzby k tvorbe umeleckých diel a výstav ako ju nielen dávať, ale aj prijímať.
Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD. (1981), je historička umenia a nezávislá kurátorka. Magisterské štúdium v odbore dejiny umenia a kultúry absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2001 – 2006, prof. M. Hamada), doktorát získala na Katedre teórie a dejín umenia (prof. M. Zervan) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2013). V rokoch 2009 – 2017 bola riaditeľkou Galérie Medium v Bratislave, následne vedeckou pracovníčkou Centra výskumu VŠVU (2016 – 2019). Aktuálne prednáša dejiny umenia, analýzu, interpretáciu a kritické písanie na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Pracuje aj ako kurátorka v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave a samozrejme aj na vlastných kurátorských projektoch doma i v zahraničí. Špecializuje sa na
historiografiu umenovedy a kritiky umenia, moderné a súčasné umenie. Od roku 2022 je členkou Slovenskej sekcie AICA.
Mgr. Adrián Kobetič (*1995) študoval dejiny a teóriu umenia a architektúry na
Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Po skončení štúdia pracoval
ako kurátor v Nitrianskej galérii. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v
Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.
Z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia