Events

27. 4. V obraze / Nina Gažovičová: Zberateľstvo Od hibernácie k hyperaktivite

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Tentokrát z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet.

27. 4. 2021 – Zberateľstvo po roku 1989 – od hibernácie po hyperaktivitu / Nina Gažovičová

Prednáška predstaví súčasný stav zberateľstva výtvarného umenia na Slovensku, načrtne predpoklady jeho vývinu pred rokom 1989 ako aj možnosti budúceho rozvoja.

Nina Gažovičová študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave a filmovú vedu – teória a dejiny filmu na Vysokej škole múzických umení. Bola doktorandkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave /téma trh a umenie/. Dizertačnú prácu úspešne obhájila roku 2013. Od roku 1999 je zamestnankyňa Aukčnej spoločnosti SOGA. V roku 2002 manažérka pre odborné projekty v Slovenskom centre dizajnu, spolupráca na podujatí Dni dizajnu 2002. Kurátorka viacerých výstav. Špecializuje sa na súčasné umenie, od 2005 je zostavovateľkou samostatných aukcií súčasného slovenského umenia. Od roku 2003 interná licitátorka spoločnosti SOGA, okrem desiatok komerčných dražieb realizovala takmer 100 charitatívnych a benefičných aukcií v prospech UNICEF, Linka detskej istoty, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia detského kardiocentra, APPA….. Členka nákupnej komisie Slovenskej národnej galérie a redakčnej rady časopisu 365.
*Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia