Events

29.5. Otvorenie výstavy: Richard Marco / Ako na zemi, tak i v nebi

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy “Ako na zemi, tak i v nebi” v kurátorskej koncepcii Petra Megyešiho.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 29. 5. o 18.00 v DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň.
Trvanie výstavy: 30. 5. – 30. 6. 2024
——
Výstava Richarda Marca Ako na zemi, tak i v nebi predstaví aktuálny výber z dlhodobo rozvíjaného a konceptuálne zameraného autorského programu, venovaného preskúmavaniu možností maliarskeho média vo vzťahu k utváraniu pamäti a obrazovému zachyteniu pominuteľnosti a smrteľnosti. Autor prostredníctvom obrazov odhaľuje, zviditeľňuje a komentuje konvencie a kontexty tradovania, prežívania a variovania sakrálnych a mytologických motívov. Poučený maliarsky dialóg Richarda Marca s dejinami umenia upozorňuje aj na ambivalencie zdanlivo známych žánrov, námetov a symbolov v premenlivých vizuálnych reprezentáciách. (
Peter Megyeši)
——
Richard Marco (*1994)  patrí k najmladšej generácií umelcov na Slovensku, ale vďaka svojej maliarskej technike inšpirovanej historickou maľbou a jej kombináciou s vizuálnym jazykom fotografie, už patrí k výrazným solitérnym autorom v médiu maľby. Pre jeho tvorbu je typické zaujatie bytostnými otázkami človeka, vzťah prítomného a minulého či dôraz na emotívny charakter v jeho práci. Už počas štúdia v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení, na katedre maľby, vstúpil na umeleckú scénu výraznou samostatnou výstavou Silentium (2020) v Galérii mesta Bratislavy a po ukončení školy pokračoval v prezentácii svojej tvorby samostatnou výstavou Lethé (2022) v Nitrianskej Galérii. Prezentoval sa na viacerých skupinových výstavách na Slovensku a Nemecku.  Je zastúpený v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí.