Events

3.12. ONLINE Arttalk / Čo je dobrý obraz?

Srdečne pozývame na diskusiu z cyklu: ARTTALK na tému: Čo je dobrý obraz? Diskusia sa uskutoční online, tu na facebooku.
Diskutujúci: Zuzana Danková, Beata Jablonská, Rastislav Podhorský
Moderuje: Jana Babušiaková
—————–
Dobrý obraz je častým námetom na rozhovor nielen v umeleckých kruhoch. Vyvoláva záujem, emócie ale i veľa otázok: Ako ho namaľovať? Ako ho naučiť maľovať? A ako ho predať? V diskusii otvoríme otázku, aké rôzne uhly pohľadov určujú na prvý pohľad jednoduchý výraz „dobrý obraz“ v rámci súčasného umenia, v ktorom maľba tvorí len jednu časť širokého spektra umeleckých vyjadrení. Budeme sa zaujímať o to, aká je jeho povaha a jazyk v súčasnosti, čo je kľúčové pre vytvorenie dobrého obrazu aj o to, ako sa dá jeho tvorba naučiť. Príbeh dobrého obrazu však nekončí jeho vyhotovením, preto sa budeme rozprávať aj o jeho rozpoznávaní a oceňovaní divákom, odborníkom či kupcom.
—————–
Zuzana Danková: vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesora Petra Michaloviča. Je kurátorka a umelecká kritička, prispieva do odborných časopisov o umení (Flash Art). Počas štúdia od roku 2011 pracovala ako manažérka v River Gallery (River Park), súbežne viedla privátnu galériu J&T banky. V roku 2015 založila DOT. Contemporary Art Gallery a spolu s Roman Fecik Gallery v roku 2017 aj Art Books Coffee, kde sa starala o dramaturgiu a sprievodný program.
Beata Jablonská: absolvovala Dejiny umenia na Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1992 . Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. Storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Je autorkou kapitoly Maľba v postmodernej situácii v syntetickej publikácii Umenie 20. Storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Slovenská národná galéria, 2003) kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992 (Slovenská národná galéria, 2009).
Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde vyučuje dejiny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia a interpretačné rámce súčasného umenia. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia, ktorú pod názvom Skryté kapitoly slovenského konceptuálneho umenia pripravuje k vydaniu. Je autorkou monografie Erika Šilleho: Šťastie je na dosah (Slovart, Galeria Krokus, 2017) a spolu-kurátorkou výstavy ČS koncept 70 let (Fait Gallery, Brno, Česká republika). V roku 2021 spolukurátorovala výstavy Snívaj !? Sondy do zbierky Art Fondu (GMB, Bratislava) a Experiment, (tranzit, Bratislava) venujúcej sa odkazu Roberta Cypricha (1951-1996). Predovšetkým je ale píšucou a prednášajúcou teoretičkou výtvarného umenia na plný úväzok.
Rastislav Podhorský: vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Daniel Fischer). Venuje sa predovšetkým figuratívnej maľbe, kresbe, ale aj teoretickej reflexii umenia, pedagogike a sporadicky aj kurátorskej činnosti. V roku 2017 mu vyšla teoretická publikácia Prievozník – O ľuďoch v neumení a figúrach v umení (VŠVU, Slovart). Doktorát obhájil prácou Protirečník – Rámce a latentné možnosti vizuálnej tvorby. V rokoch 2017-2021 bol vedúcim Ateliéru maľby III. na Vysokej škole výtvarných umení (v tandeme s Martinom Špircom), kde vyučoval aj predmet Základy maľby. Je víťazom Ceny nadácie VÚB – Maľba 2015 a za diplomovú prácu bol ocenený cenou rektora. Žije a tvorí v Bratislave.