Events

6. 7. Otvorenie výstavy / Earth, Wind, Fire, Water / Heres, Kačmarek, Kováčiková, Soumar

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy “Earth, Wind, Fire, Water” v kurátorskej koncepcii Michala Stolárika.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 6. 7. o 18:00 v DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň.
———
Trvanie výstavy: 6. 7. – 10. 9. 2023
———
Skupinová výstava Earth, Wind, Fire, Water predstavuje súčasné diela maliarky a maliarov najmladšej generácie zo Slovenska a Čiech, ktorí sa primárne venujú figurálnej tvorbe. Zobrazujú preexponované či neforemné postavy, časti tiel a psychologické portréty, ktoré sa cielene vymykajú realistickému stvárneniu a tradičným ideálom krásy. Prostredníctvom expresívnych figúr rozvíjajú témy súvisiace s jedincom, spoločnosťou, telom a telesnosťou a prirodzene prechádzajú od osobných zážitkov, tráum a skúseností k všeobecným až absurdno-fiktívnym poznatkom a momentom.
Koncepcia výstavného projektu sa zľahka, a tak trochu ironicky, opiera o symboliku a filozofiu štyroch živlov, ktorú nachádza vo formálnych a ideových vrstvách vybraných diel. Či už sú to zem a poľnohospodárstvo ako esenciálny zdroj živín a života, symboly dynamiky, pohybu, transformácie, deformácie, ukážky vášne či slobody, vybrané maľby komunikujú viacúrovňové učenie prostredníctvom pôsobenia tiel, telesnosti a ich mimiky. Figurálne motívy otvárajú témy späté s (medziľudskými) vzťahmi, pridruženou sexualitou, fyzickou a psychickou premenou a skúmajú prepojenia človeka s prírodou.
Výstava na jednom mieste ponúka pohľad na aktuálny stav súčasnej mladej figurálnej maľby. V tvorbe Jána Heresa sa spája inšpirácia estetikou indonézskeho umenia, kultúrnou a etnickou rozmanitosťou amerického kontinentu, ozveny populárnej kultúry, sveta dragu a drag queens. Divoké farebné kombinácie, geometrická plošnosť a maliarske či airbrushové štruktúry vedú našu pozornosť k politicko-spoločenským témam spätým s telesnosťou, queer telami, rodovou identitou či vizuálnymi premenami. Hrdinovia obrazov Martina Kačmareka sú v súčasnosti hlavne jednoduchí hospodári, ktorých životnou pasiou je pôda, pestovanie a kutilská kultúra. Kačmarek inšpirovaný osobnou vášňou k rurálnemu prostrediu vytvára psychologické portréty fiktívnych farmárov. Prostredníctvom kombinácie airbrushu, oleja a akrylu sa postupne dostáva k realistickejším výjavom, ktorým však stále dominuje fyzická zvláštnosť, satira, irónia a estetické deformácie. Dominika Kováčiková vo svojich maľbách rozvíja svety dospievajúcich žien, ktoré zažili problémy s príjmom potravy, neboli spokojné s vlastným výzorom a stretli sa so sexuálnym obťažovaním. Aktuálne sa autorka sústreďuje na deviktimizáciu obetí násilia. Už nie sú submisívne, preberajú kontrolu nad svojím životom, berú osud do vlastných rúk, prekonávajú traumy a sú otvorené pomste. Postavy v maľbách Jána Soumara sú uväznené medzi dvoma realitami. Ich postupná defragmentácia ovplyvnená digitálnou kultúrou je zachytaná na pozadí prírodných scenérií postupne prechádzajúcich do jednoduchých farebných plôch. Expresívny charakter obrazov a deformácia pomaly smerujú k abstraktným výjavom či gestickým motívom.
Jan Heres (1992, St. Gallen, Švajčiarsko) žije a pracuje v Prahe. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde prešiel ateliérmi Michaela Rittsteina a Jiřího Sopka. Medzi rokmi 2014 – 2015 absolvoval študijný pobyt na Indonézskom inštitúte umení v Yogyakarte.
Martin Kačmarek (1996, Spišská Nová Ves) žije a pracuje v Banskej Bystrici. Študoval v ateliéri STARTUP pod vedením Jána Triašku na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Dominika Kováčiková (1996, Dolný Kubín) ) žije a pracuje v Banskej Bystrici. Štúdium absolvovala na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde postupne prešla Ateliérom grafiky a vizuálnej tvorby a ateliérom STARTUP Jána Triašku.
Jan Soumar (1995, Praha) žije a pracuje v Prahe. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde prešiel ateliérmi Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa. V rokoch 2019 a 2020 absolvoval študijné pobyty na Robert Gordon University v škótskom Aberdeene a na Taipei National University v Taiwane.
———
Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.