Events

6. 7. V obraze / Juraj Čarný: Galéria SPACE

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.
Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom livestreamu
Vstup voľný

6. 7. 2021 – Galéria SPACE / Juraj Čarný

Súkromné galérie súčasného umenia na konci 90. rokov prakticky neexistovali. Všetky porevolučné galérie postupne zanikli a obdobie mečiarizmu finančne zdecimovalo nielen umeleckú scénu, ale aj možných sponzorov a podporovateľov.
Galéria Priestor for Contemporary Arts /neskôr SPACE/ od roku 1999 uvádzala v Bratislave prvé výstavy dnes už na domácej scéne etablovaných postkonceptuálnych autorov, aj vybraných autorov staršej umeleckej generácie. Systematicky sa venovala spolupráci so zahraničím. Prinášala na Slovensko mladých aj renomovaných zahraničných autorov a kurátorov, zakladala medzinárodné siete, prezentovala slovenských autorov v partnerských galériách vo svete, spoluusporadúvala medzinárodné bienále a pravidelne vystavovala na najprestížnejších svetových veľtrhoch súčasného umenia. Galéria pôsobila vo viacerých priestoroch v centre Bratislavy a pracovalo v nej viacero dnes už renomovaných kurátorov.
Na prednáške sa dozviete, prečo sa SPACE v jeho pôvodnej podobe už nikdy neobnoví, prečo sa nikdy nestal galériou nových médií, ale ani konečnou galériou, aj či by sme dnes bez Galérie SPACE mohli mať KUNSTHALLE.

Juraj Čarný (1974)
je kurátor, kritik, kultúrny operátor a pedagóg.
Aktuálne pôsobí ako prezident Curatorial Studies Institute a vedie jediný vzdelávací program pre kurátorov – Kurátorské štúdiá (od 2015).
Je šéfredaktorom časopisu Jazdec a kurátorsky vedie Potulnú galériu, ktorá sa túla regiónmi Slovenska a upozorňuje na riziká xenofóbie, rasizmu a extrémizmu aktuálne výstavou na tému: Hoaxy – konšpirácie – fake news.
Svoj prvý kurátorský projekt zrealizoval vo verejných priestoroch – na bilbordoch (Billboart, 1995), v posledných rokoch sa do verejného priestoru stále častejšie vracia (TRAM – galéria a kultúrne centrum vo vlaku medzi Viedňou a Bratislavou, Crazycurators Biennale – Augmented Reality).
14 rokov viedol Galériu SPACE, založil Crazycurators Biennale, Billboart Gallery Europe, prvý bratislavský rezidenčný program – SPACE Residency LAB, Potulnú galériu, Galériu FAICA a ďalšie projekty.
Pre MKSR založil a viedol Kunsthalle Bratislava a Slovenské centrum vizuálnych umení.
Ako prezident Slovenskej sekcie medzinárodnej asociácie kritikov AICA inicioval XLVI. AICA International Congress v Košiciach a Bratislave. V roku 2014 spoluorganizoval v Bratislave Kongres IKT – medzinárodnej asociácie kurátorov súčasného umenia.
Založil časopis Flash Art/Czech and Slovak Edition, ktorý viedol ako šéfredaktor.
S Martinom Knutom založil vzdelávací program Art Academy a vydal knihu 50 súčasných umelcov na Slovensku.
V Bratislave organizoval 7 medzinárodných konferencií a zorganizoval desiatky prednášok domácich a zahraničných hostí.
Pedagogicky pôsobí na VŠVU a FUD, UJEP v Ústí n. L. Vo svojom doktorandskom výskume sa zameriava na súčasné slovenské umenie v zahraničných zbierkach.
Kurátorsky pripravil viac ako 200 domácich a medzinárodných výstav, o. i. Pražské Bienále, Mediations Biennale Poznaň, The Most Curatorial Biennale New York, The Last East European Show v Belehrade, Nulté roky v Žiline, Bratislave, Debrecíne a Berlíne, Paradox 90 a i.
Výsledky výskumov prezentoval v Oxforde (Modern Art Oxford), New Yorku (Location One), Tbilisi (New Gallery), Yerevane (Armenian Art Fair) Berlíne (ROH Kunstbau), Viedni (MUMOK, Basis Wien, Universität für angewandte Kunst Wien), Prahe (AVU), Poznani (Mediations Biennale), Košiciach (FU, TUKE), Amsterdame (Stedelijk Museum), Benátkach (AICA International), Krakove (AICA Postcongress), Banskej Štiavnici (Schemnitz Gallery, Eleuzína) a i.
V rokoch 2018 a 2019 bol šéfkurátorom a od roku 2020 je členom galerijnej rady Galérie Schemnitz.
V roku 2019 mu bol rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom udelený čestný kríž za vedu a umenie.