Events

8.12. Otvorenie výstavy / Tero Abaffy – Pavilón šeliem

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy “Pavilón šeliem” v kurátorskej koncepcii Alexandry Tamásovej.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 8. 12. o 18:00 v DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň.
———
Trvanie výstavy: 8. 12. 2023 – 13. 1. 2024
———
Tero Abaffy / Pavilón šeliem
Mladá maliarka Tero Abaffy sa v aktuálnej tvorbe vydáva do nových teritórií. Je známa svojimi Pičurdami – postavami, ktoré predstavujú ikonografiu súčasného ideálu ženy. Témy súvisiace so ženským prežívaním a identitou autorka neopúšťa, ale rozširuje obsahovo aj formálne. Zaujíma ju spirituálny rozmer, ktorý skúma v rôznych maliarskych polohách. Od problematiky sociálnych sietí presúva ťažisko záujmu k snom, ktoré slúžia ako správy z nevedomia a katalyzátory bdelých zážitkov. V snoch stretávame samy seba, dotýkame sa svojich tieňov, ale môžeme tam nájsť aj vlastnú netušenú silu alebo “spirit animal.”
———
Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.