Events

8. 6. V obraze / Lucia Gregorová Stach: POP.SEX.UFO.LSD.ETC

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.
Podujatie sa uskutoční naživo v priestoroch galérie a zároveň aj z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš facebookový účet a instagramový účet.
Vstup voľný

8. 6. 2021 – POP.SEX.UFO.LSD.ETC / Lucia Gregorová Stach

Prednáška sa výberovo venuje aktuálnej interpretácii umenia prelomu 60. a 70. rokov v kontexte nových perspektív kunsthistorického spracovania a kurátorských a muzeálnych iniciatív. Nasvieti niektoré aspekty prezentácie a interpretácie diel v medzinárodnej reflexii ostatnej dekády v niektorých významných projektoch. Aké kľúče hľadať v selekcii umelcov a ich zapojenia v nových snahách významných inštitúcií venovať sa umelcom a umelkyniam zo Strednej a Východnej Európy? Je možné na úspech niekoľkých dnes nadviazať? (Ako dnes funguje v globálnom umeleckom svete stále geopolitická mapa starého kontinentu spred roka 1989?)

Lucia Gregorová Stach vyštudovala odbor Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave a počas štúdia absolvovala ročný študijný pobyt na Ústave dejín umenia Karlovej univerzity v Prahe. Doktorát získala na Katedre teórie a dejín výtvarného umenia a architektúry na VŠVU v Bratislave v roku 2015.
Od roku 2000 pracovala ako redaktorka nezávislého periodika o vizuálnom umení DART, nezávislá kurátorka a v rokoch 2002 – 2006 ako kurátorka výstav v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Od roku 2010 pracuje v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka Zbierky modernej a súčasnej grafiky a kresby a kurátorka výstav, od roku 2013 ako vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia. Desiatky výstav pripravila ako nezávislá kurátorka.
Na pôde SNG sa podieľala na príprave niekoľkých výstav a publikácií
——
Podujatie je realizované s finančnou podporu Fondu na podporu umenia.