Events

8. 9. ARTTALK / (Na)učiť sa učiť umenie

Srdečne pozývame na ďalšiu diskusiu z cyklu: ARTTALK s Janou Babušiakovou, Jánom Triaškom a Tomášom Klepochom. Diskusia sa opäť uskutoční v DOT.contemporary v Jurkovičovej teplárni, ale aj na našom facebookovom a instagramovom účte.
➖➖➖
8. 9. 2022. o 18:00
VSTUP VOĽNÝ
➖➖➖
ARTTALK (Na)učiť sa učiť umenie
Učenie je náročné povolanie a poslanie, avšak učiť budúcich umelcov*kyne si vyžaduje špecifické schopnosti a prístup k rozvíjaniu talentov. Generácie študentov*iek a ich potreby sa pritom stále menia. Akým spôsobom prebieha vyučovanie umeleckých odborov a čo všetko stojí za vychovaním budúceho umelca*kyne? Od oboznamovania sa s technikami, cez premýšľanie o vlastnej tvorbe a nájdenie si vlastného umeleckého hlasu a sebavedomia je sprievod pedagóga*gičky kľúčový a formujúci. Aké by mali byť jeho vlastnosti a prístup? A ako sa dá vôbec naučiť učiť umenie.
Ján Triaška (*1977) sa narodil v Novom Sade (Srbsko), žije v Bratislave. Prioritne pracuje v médiu maľby v rámci postmoderných tendencií a konceptuálnych presahov. Jedná sa o angažovanú maľbu, pre ktorú je typická kolážovitosť a citácie z dejín umenia. Autorova osobná skúsenosť s občianskou vojnou sa pretavuje do diel, ktoré poukazujú na závažné spoločensko-politické otázky, skrytú agresiu a nebezpečenstvo extrémistického nacionalizmu.
Ján Triaška študoval maľbu na Akadémii umení v Novom Sade (Srbsko), štúdium maľby ukončil na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Jána Bergera a v súčasnosti vedie vlastný ateliér maľby STARTUP na Katedre maľby, Fakulty výtvarných umení na Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde je zároveň vedúcim Katedry maľby. Autor pravidelne vystavuje na Slovensku a v regióne strednej Európy a Balkánu.
Tomáš Klepoch (*1981) vyštudoval v ateliéri grafiky a iných médií a v ateliéri vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.Je vedúcim ateliéru Laboratórium ilustrácie na katedre Grafiky a iných médií na VŠVU. Venuje sa voľnej grafickej tvorbe a ilustrácii, tvorí objekty a inštalácie vo verejnom priestore. Pracuje postupmi linorytu a drevorezu, pričom experimentuje s rôznymi spôsobmi tlače (rúrou, fúrikom, záhradným valcom), materiálmi (drevo, stavebné materiály, smola) a spôsobmi vyrezávania (od rydiel cez frézy, karbobrúsky až po motorové píly). Prostredníctvom subjektívne zvolených symbolov komentuje ráz slovenskej krajiny a jej reálií, pričom sa často sústreďuje aj na prehliadané a marginálne výjavy.
Svoje práce vystavoval v domácich i zahraničných galériách, zúčastňuje sa medzinárodných prehliadok so zameraním na grafickú tvorbu. Je držiteľom Národnej ceny za dizajn za rok 2009 a viacerých ocenení za najkrajšiu knihu.
Foto Tomáš Klepoch: Bara Podola
➖➖➖
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.