Jakub Navrátil

13113360_10209279000794193_1901589325_o
Jakub Navrátil – To Collect Stolen Memories
Vernisáž: utorok 3. 5. 2016, 18:00
Trvanie: 3. 5. – 3. 6. 2016

Vo svojej tvorbe sa venujem maľbe, objektu a inštalácii, pričom koncept a obsahové vymedzenie práce nemám vopred stanovené. Vychádzam z obrazových prvkov viažucich sa k osobnej i kolektívnej identite a minulosti, ktoré podrobujem vzájomnej konfrontácii a prelínaniu. Pracujem systémom zbierania, triedenia a kombinácie obrazových materiálov (hlavne nájdených), pričom „finálny celok“ vytváram až v procese kombinácie a interakcie jednotlivých prvkov v rôznorodých situáciách. Využitím zámerne nelineárneho „scenára“ a vzájomnej kombinácie predmetnej a abstraktnej formy sa snažím uviesť význam do neustáleho pohybu a nemožnosti konečného dopovedania. Namiesto naratívne uzavretého obsahu sa divákovi snažím ponúknuť otvorený priestor pre subjektívnejší proces čítania a interpretácie.

Spoločným menovateľom mojich prác je môj dlhodobý záujem o otázky tajomna, intimity, nevypovedateľnosti, nepreložiteľnosti, archetypu, mytológie, identity alebo vzťahov prítomného a vzdialeného, jasného a zahmleného či individuálneho a kolektívneho.

Jakub Navrátil