Adam Šakový – Temporal Limbo

Sakovy

Trvanie: 6. 9. 2016 – 1. 10. 2017
DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, Bratislava
 
 
            V bratislavskej galérii DOT. vystavuje počas septembra Adam Šakový (1987), absolvent maľby v ateliéri Klaudie Kosziby na VŠVU a aktuálne finalista Maľby 2016 – Ceny Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Po tohtoročných samostatných výstavách v Galérii 209 v Brne a Východoslvenskej galérii v Košiciach predstavuje Šakový svoje najnovšie diela aj v Bratislave.
           
            Oproti minulosti cítiť v autorovej aktuálnej tvorbe odklon od intímnych tém a osobných archívov smerom k univerzálnejšiemu a zároveň vyzretejšiemu autorskému prejavu. Reálne osoby, záblesky konkrétnych situácií a latentný voyeurizmus nahradili univerzálnejšie situácie. Výraznú časť autorovho aktuálneho smerovania tvorí formálna inšpirácia a apropriácia historizujúcej maľby.    Farebnosť, techniku, kompozície či prácu so svetlom preberá z barokových zátiší a portrétov, ako aj z portrétnej tvorby 19. storočia.
            Najnovšie olejomaľby na plátne stoja niekde na pomedzí zátiší a portrétov, pričom hlavnými postavami nových výjavov sú zvieratá. Tie však nepersonifikujú ľudské vlastnosti, ako to bolo v minulosti, ale rozvíjajú vlastné témy.
            V línii Bez komentára (2014 – 2016) zobrazuje druhy živočíchov, ktoré boli umelo vyšľachtené počas 20. storočia. Tak ako sa autor zahráva s realitou a s naším vnímaním, rovnako aj my dokážeme prírodu (ale i spoločnosť) meniť podľa seba.
            Druhá, vizuálne podobná línia zo série Edukácia (2014 – 2016) tiež zobrazuje zvieratá, avšak koncepcia je odlišná. Na neutrálnych až prázdnych pozadiach sa v prvom pláne nachádzajú skupiny a jednotlivci – vypreparované a dnes už vyhynuté druhy živočíchov, ktoré vďaka premaľbe stále javia znaky života. Jestvujú však v odlišnom svete ako v tom našom – vo svete, ktorý existuje v časovej prázdnote.
            Výraznú líniu série Edukácia tvorí niekoľko malieb na plátne, ktoré svojou adjustáciou simulujú náučné školské pomôcky – geografické mapy či mapy ľudského tela. Vo svojej podstate predstavujú vizuálne hry – zobrazujú námety, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ľahko čitateľné. Nejednoznačné sú však už v otázke média – pozeráme sa na maľbu alebo na objekt. Tieto monochromatické olejové maľby s náznakmi informačných legiend obsahujú množstvo ideových zvratov. Povaha reality, ktorú nám autor ponúka, naozaj nie je taká, ako sa na prvý pohľad môže zdať – geodetický rez je v skutočnosti prierezom slaninou, srdce nie je ľudské, ale prasacie, dievčenská postava je len chlapčenskou hrou.
           
            Odhaliť dvojznačnosť výjavov však nie je dôležité. Oveľa podstatnejšie je filtrovať, pochybovať a vyhodnocovať informácie, ktoré sa na nás rútia. Aj to je jedným z odkazov, ktoré Šakového diela komunikujú. Ich symbolický presah od drobných vizuálnych hier k tematike ľudských vzťahov, otázkam spoločenského fungovania a toho, čo je realita a ako ju vnímame, je v jeho tvorby značný.