Alžbeta Szeteiová – Trochu iná tragédia

Alžbeta Szeteiová – Trochu iná tragédia
Vernisáž: Streda, 26. okt. 2016, 18:00
Trvanie: 26. 10. – 5. 11. 2016
DOT., Lazaretská 13

Alžbeta Szeteiová (1991) je tohtoročnou absolventkou ateliéru Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Autorka vo svojej tvorbe už viac rokov venuje pozornosť téme pominuteľnosti. V sérii malieb s názvom “Trochu iná tragédia”, vytvorených v priebehu posledného roka, skúma jej východiská v spoločenskej rovine, pričom svojou výpoveďou kriticky reflektuje najmä vlastnú generáciu. K obrazu človeka dneška nachádza paralelu v prírode a prostredníctvom nej rozohráva príbehy nasýtené metaforami a gestami poukazujúcimi na mieru podvedomého konania, ktoré miestami prekračujú hranice ,,ľudského“.