Apokalypsa krásy

16731567_10212046318495406_1530886754_o
Kristína Bukovčáková – Apokalypsa krásy
Vernisáž: Streda, 2. mar. 2017, 19:00
Trvanie: 2. 3. – 2. 4. 2017
DOT., Lazaretská 13

Pre tvorbu Kristíny Bukovčákovej je príznačná sviežosť, spontánnosť a pozitívny apel. V doterajšej tvorbe sa zaoberala idealizovaným vzťahom človeka k prírode v technickej dobe. Príznačné pre autorku je výrazné zafarbenie prírody a sveta vlastným vnímaním, posúvajúc zobrazenie na hranicu medzi skutočnosťou a poetickou inscenáciou reality. Človeka sa vo svojich dielach snaží dostať z mesta von do divokej krajiny, ktorá vo svojej podstate nemá potrebu všetko geometrizovať a usporadúvať. Do krajiny vzniká prirodzene samovoľne a nekontrolovateľne.
Krajinu pritom vníma ako samovoľný obraz, ktorý vytvára sám seba. Pomocou ľahkých pohybov naznačuje nekorigované situácie, mikropríbehy a svoj osobný odkaz k problematike krajiny a človeka.
Kristína „analyzuje“ do akej miery je spätý pôvod človeka s prírodou. Prepája ich v jeden celok či vzájomnú symbiózu, vychádzajúc pritom z osobnej pamäte a fotografie (vlastnej či nájdenej).
V najnovšej sérii „Apokalypsa krásy“ nadväzuje na tieto východiská a opiera sa o vzniknutú problematiku, ktorá sa týka krajiny a jej negatívneho vplyvu, ktorí ako ľudia na krajinu vytvárame, priamo či nepriamo. Téma sa vyvinula prirodzene z doterajších prác a čím ďalej tým viac sa špecifikuje enviromentálnym smerom, ktorý sa v súčasnosti uberá príbehom predpovedajúcim katastrofálne námety.
Autorka sa snaží zobraziť a poukázať nedopovedanými príbehmi v maľbách na dôležitosť krajiny, ktorá je prítomná všade ale zároveň zraniteľná, krehká a miznúca. Vytvára si akúsi alternatívu reality, ktorá sa tvorí pri samotnom akte maľby. Z časti primitívne ťahy štetca, ktoré využíva nesú v sebe akúsi neopodstatnenosť, naznačuje v nich proces vznikajúcej a zanikajúcej krajiny a človeka v nej, ktorý nesie auru niečoho poetizujúceho ale zároveň každodenného.

Kristína Bukovčáková začala študovať (2011) na Akadémia umení v Banskej Bystrici , FVU, Otvorený ateliér maľby u prof. Jána Kudličku a akad. mal. Mgr. art. Rastislava Podobu, v roku 2013 absolvovala študijnú stáž na Akadémii umení v Krakove v ateliéry prof. Andrzeja Bednarczyka, momentálne pokračuje v ateliéri Intermediálnej konfrontácie Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe, Katedra voľného umenia u doc. ak. mal. Jiří Davida a MgA. Milan Saláka.

Kristína Bukovčáková je víťazka 2. miesta v prestížnej sútaži Maľba roka 2015, Nadácia VÚB a víťazka 1. miesta VUB Maľby roka 2016.
Autorka momentálne žije a tvorí v Prahe


Výstavu podporil Fond na Podporu Umenia