Asot Haas / STATIC MOTION

Trvanie výstavy: 12. 10. – 13. 11. 2022
Kurátor: Michal Stolárik
Miesto: DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň, Bottova 1, BA
———
Statický pohyb, ilúzia priestoru, zvukové vlny, optické klamy. Svetlá, farby, estetická príťažlivosť či vizuálny minimalizmus a technologický maximalizmus. Tvorba multimediálneho vizuálneho umelca Asota Haasa (1981) sa vykryštalizovala do signifikantnej a ľahko atribuovateľnej podoby. Prikláňa sa k technologickým a materiálnym experimentom, ktoré komunikuje prostredníctvom nerušivej abstrakcie využívajúcej repetície a variácie základných geometrických tvarov. Hoci sa plne opiera o dejiny umenia a cítime ozveny op-artu, abstraktného geometrizmu či minimalizmu, práve digitalizácia a využitie poznatkov z priemyselnej výroby či technologických a materiálnych inovácií v kombinácii s fyzikálnymi a matematickými zákonmi a štipkou pop-faktora vytvárajú funkčné spojenia, ktoré sú v našom prostredí jedinečné.
Haasove diela sú intenzívne, no nekričia. Sú vizuálne atraktívne, no nie koncepčne vyprázdnené. Potrebujú zvýšenú citlivosť a odlišný prístup k čítaniu. Naratív totiž nie je tradičný – nečítame ho zľava doprava a nemá začiatok ani koniec. Nenútená obrazotvornosť diel podnecuje našu imagináciu k osobnému prežívaniu a kreovaniu vlastných príbehov. Objekty, závesné obrazy, reliéfne maľby, svetelné inštalácie či najnovšie NFT si vyžadujú vnútorne spomaliť a zamerať pozornosť na drobné nuansy, či už je to postupná zmena farebných odtieňov a hrúbok línií, alebo drobné posuny a rozstupy medzi geometrickými útvarmi. Dehumanizované artefakty nadobúdajú vďaka nepatrným zmenám a expresívnym „nedokonalostiam“ organický charakter, ktorý prirodzene kontrastuje s technologickým aspektom vzniku jednotlivých diel a pridruženou estetikou. Preto aj pomyselný princíp vizuálnej náhody je v skutočnosti výsledkom hodín kódovania, vytvárania autorských softvérov, získavania a vyhodnocovania dát. Autor tak má všetky kroky plne pod kontrolou a môže ovplyvňovať formu a detaily jednotlivých segmentov.
Samostatná výstava Asota Haasa Static Motion v DOT. Contemporary predstavuje výber z jeho niekoľkých výrazných cyklov, ukážky signifikantných technologických postupov, ako aj premiérovo vystavené diela, ktoré čerpajú z minulých poznatkov. Koncepcia výstavného projektu sa sústreďuje na motívy pohybu a interaktívny potenciál samostatných diel. Sledujeme prvky repetície a formálnych variácií s príklonom k údernej estetike motívov a farieb, či už je to séria monochromatických minimalistických reliéfnych malieb Simulácia pixelu v priestore (2020) komunikujúca simuláciu poletujúcich častíc, alebo autorove navrstvené a prelínajúce sa lineárne kruhové motívy v analógovej (Spectrum of the Rainbow, 2022) aj v rozsvietenej variácii (S1, 2015). Fyzický pohyb divákov a diváčok je žiadaný, odkrýva totiž nedokonalosti oka a rozohráva signifikantné optické ilúzie, ktoré sú aktualizované v sérii Keep Smiling (2020) – popovo ladených reliéfnych obrazoch zobrazujúcich detských animovaných hrdinov. Do výstavného výberu sme zaradili takisto dielo Flow of Energy, abstraktnú reliéfnu kresbu z plexiskla premieňajúcu sa na hypnoticky dynamický svetelný obraz, ktorý nás vťahuje do jadra neznámej energie.
Asot Haas (1981, Moskva) žije a pracuje v Bratislave. Štúdium absolvoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde v rokoch 2002 – 2007 postupne prešiel ateliérmi Industrial Design (Ferdinand Chrenka), Transport Design (Štefan Klein), Sklo (Juraj Gavula) a ateliérom Socha, objekt, inštalácia (Juraj Meliš). V roku 2019 získal cenu ILDA Awards a v roku 2007 Cenu Galérie NOVA za sklo. Samostatne vystavoval v priestoroch a inštitúciách ako napr. Incheba Expo Arena, Bratislava (2021), Bellart Gallery, Viedeň (2020), Kunsthalle Košice (2019), DSC Gallery, Praha (2016), Nedbalka, Bratislava (2013), PGU, Žilina (2012) a i. Diela Asota Haasa sú zastúpené v mnohých súkromných a štátnych zbierkach.
Projekt z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Foto: Dominika Bolgáčová