Events

Brunch s umelcom / Kvassay, Rötlingová, Šušovicová – 18.8.2018

Augustový Brunch s umelcom bude netradičný! Tentokrát naše pozvanie prijali Ivana Kvassay, Martina Rötlingová a Nikola Šušobicová. Autorky našej novej výstavy Uhol pohľadu / Kvassay, Rötlingová, Šušovicová, spolu s kurátorkou ich aktuálnej výstavy Ninou Vidovencovou nám porozprávajú nie len o ich čerstvo otvorenej spoločnej výstave ale aj o ich prístupe k tvorbe, vzťahu k umeniu a prezradia kde hľadajú inšpiráciu.

Ako prebieha Brunch s umelcom v DOT.?
Brunchom spájame to čo máme najradšej. Dobré jedlo, výberovú kávu a súčasné umenie. Príďte k nám na sobotný Brunch spojený s autorským umeleckým avšak neformálnym výkladom.

Tešíme sa na Vás!

Na Brunch s umelcom, je potrebné sa registrovať mailom na info@dotgallery.sk alebo správou DOT. Espresso bar. Cena Branchu s umelcom je 10 eur.Ivana Kvassay
——————–
absolventka bratislavskej VŠVU, kde ukončila bakalárske štúdium na katedre sochy u doc. Ján Hoffstädter, akad. soch. Počas tohto štúdia absolvovala dvojsemestrálnu internú stáž na katedre maliarstva v ateliéri u prof. Daniela Fischera kde následne úspešne ukončila magisterské štúdium.
Jej tvorbu sprevádzajú dve roviny, abstraktná a hyperrealistická. Zaoberá sa v nich spomienkami, ilúziou priestoru a experimentom, pričom využíva atypickú formu rámov, ktoré
prispôsobuje deformovanej, pokrčenej predlohe. Špecializuje sa na maliarsku techniku Airbrush. Svoje diela vystavovala na Slovensku i na medzinárodných výstavách.

Martina Rötlingová
————————-
absolventka ateliéru prof. Stanislava Balka na Akadémií umení v Banskej Bystrici, vo svojej tvorbe zachováva klasický formát maliarskeho plátna
so silnou realistickou prezenciou pokrčeného papiera, ilustrujúceho rôzne prvky popkultúry. Tendencie narúšania ženských figúr znázorňujúcich ideál krásy súčasnej doby sú prevedené hyperrealistickým rukopisom v monochrómnej olejomaľbe.
Deformáciou a teda stvárnením akéhosi “glitch alikeového“ vzhľadu ženského portrétu, kriticky reflektuje dnešnú postdigitálnu dobu. Poškodzovanie stránok magazínov nám z jej pohľadu predstavuje narušené fragmenty ženského tela, ktoré sú zvyčajne skrz dnešné médiá pravidelne glorifikované a retušované.

Nikola Šušovicová
————————-
študentka maľby z ateliéru + – XXI na VŠVU. Pochádza z Banskej Štiavnice, kde študovala na strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v odbore propagačné výtvarníctvo. Tento rok ukončila bakalárske štúdium v odbore maliarstvo na VŠVU v ateliéri prof. Daniela Fischera, posledný rok pod vedením Rastislava Podhorského a Martina Špirca.
V roku 2016 sa zúčastnila projektu HALA MERINA, v Tenčíne na týždenej rezidencie OPPIDUM REZIDENTI GALANTA.
V tom istom roku mala samostatnú výstavu v Kalab-e v Bratislave s názvom “Ako vidia?”, neskôr v roku 2017 boli jej práce vystavené v Poľsku na skupinovej výstave BRATISLAVA PRO WRATISLAVA.