Events

Brunch v DOT. Gallery so Žofiou Dubovou – 14.7.2018

Pokračujeme druhým sobotným Brunchom v DOT. Espresso bar. Tentokrát naše pozvanie prijala autorka našej aktuálnej výstavy Čakanie na diaľku, Žofia Dubová /Žofia Dubová / Čakanie na diaľku/.

Ako prebieha Brunch v DOT.?
Brunchom spájame to čo máme najradšej. Dobré jedlo, výberovú kávu a súčasné umenie. Prídte k nám na sobotný BRUNCH spojený s výkladom Žofii Dubovej.

Na BRUNCH so Žofiou, je potrebné sa registrovať mailom na info@dotgallery.sk alebo správou DOT. Espresso bar. Cena BRUNCHu je 10 eur.

—————————

Žofia Dubová
mladá talentovaná výtvarníčka, aktuálna držiteľka prestížneho ocenenia Nadácie VÚB Maľba roka a nedávno tiež cena Nadácie Novum. Žofia Dubová pracuje vo svojich diela dlhodobo s centrálnymi formálnymi prvkami, ktorými sú najmä
horizont a hrana – všeobecne marginálny prvok obrazov, ktorý však autorka posúva do popredia.