Uncategorized

Čakanie na diaľku – Žofia Dubová

Čakanie na diaľku
Kurátorka: Barbora Komárová
Trvanie výstavy 14. 6. – 15. 7. 18
Žofia Dubová

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Výstava Čakanie na diaľku maliarky Žofie Dubovej predstaví jej najnovšiu tvorbu, v ktorej autorka aj naďalej rozvíja témy, ktorým sa venuje už dlhodobo. Sú nimi najmä hrana a horizont – centrálne formálne prvky, ktoré na svojich obrazoch skúma už od čias štúdia na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojich úvahách a experimentoch pokračuje a posúva ich do nových rovín aj v najnovších prácach vytvorených v rôznych výtvarných technikách. Okrem štúdia maľby Žofia totiž absolvovala stáž v sklárskom ateliéri a s týmto médiom pracuje dodnes. Na výstave v DOT. gallery budú teda okrem veľkoformátových kresieb, malieb a akvarelov predstavené aj objekty zo skla, v ktorých sa tiež venuje skúmaniu hrany, všeobecne považovanej za niečo marginálne, ktorú však autorka posúva do popredia.
V tematickej rovine Žofiu dlhodobo zaujíma krajina, ktorá je síce inšpirovaná tou skutočnou, no v jej tvorbe je zobrazená skrz jej osobné prežívanie a spomienky. Krajina vo svojej podstate je pre ňu metaforou otvoreného priestoru, a teda aj slobody – fyzickej a mentálnej. Na jej dielach je možné nájsť rôzne krajinné výseky – hory, lesné cesty, oblohu – častokrát doplnené o nenápadné elementy ako texty či výšivky. Inšpirovaná zahraničnými pobytmi sa vo svojej novšej tvorbe sústreďuje aj na (pre naše končiny trochu nezvyčajný) oceán, na túto zdanlivo nekonečnú vodnú plochu a na vlny, ktorých monumentalita, sila, no zároveň nestálosť ju fascinujú. Svoje myšlienky a pocity nielen z tohto živlu, ale aj z prírody vo všeobecnosti, zachytáva pomocou poetických zápiskov, časť ktorých sa následne ocitá aj na jej výtvarných dielach.

Žofia Dubová (*1991, Bratislava) pred dvoma rokmi ukončila štúdium maľby v ateliéri Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, počas ktorého tiež absolvovala stáž v ateliéri skla a zahraničné pobyty (USA, Portugalsko). Svoje diela prezentovala na viacerých skupinových, ale aj samostatných výstavách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Rusku, USA. V roku 2016 získala Cenu rektora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej únie a v roku 2018 sa stala víťazkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB, ako aj Ceny Nadácie NOVUM.