Events

De-pozícia prisvojeného obrazu – prednáška Jána Kraloviča – 25.2. 2016

Ján Kralovič: (De)pozícia prisvojeného obrazu
25.2.2016, 17:30
DOT., Lazaretská 13

Obrazy, umelecké diela, sa čoraz viac zapájajú do poľa vizuálnych produktov , stávajú sa “depozitom” tém. Exkluzivita autorstva sa v posledných desaťročiach rozplýva a hodnota poznania je deklarovaná skôr schopnosťou orientácie v už existujúcom kolobehu obrazov a informácií.

Témou prednášky sú stratégie a formy prisvojovania si umeleckých diel, fotografií a obrazov v dejinách menia. Vzhľadom na veľký rozptyl skoncentrujem pozornosť na slovenský kontext a “umenie apropriácie” od 60. rokov 20. storočia smerom k súčasnosti. Možnosti akým sa s obrazmi narába, akým sa osvojujú a následne znovu používajú je mnoho. Metódy citácie, prisvojenia, parafrázy, reintepretácie, oživenia či subverzie sú stále prítomnými stratégiami v rámci umeleckých aktivít. Fotografie sa stávajú námetom maliarskych diel a opačne. Libreto umeleckej akcie je inšpirované barokovou kompozíciou. Symfónia má svoj umelecký pred-obraz v maľbe.

Prednáška je vnímaná ako téza, ako otvorenie diskusie k téme autorstva. K sledovaniu motivácie k výtvarnej reintepretácií a k významu výtvarnej činnosti, ktorá sa vzťahuje k tvorbe “iného”.

Ján Kralovič