Events

Divadlo FÍ: Δ x Ψ Nyuli – 19.4. 2017

Veľmi nás teší, že Vám môžeme predstaviť mladých šikovných divadelníkov z Divadla FÍ, ktorí u nás v DOT. zahrajú jednu zo svojich inscenácií už v stredu 19.4. o 18:00 hod.

Vo svojej tvorbe sa predovšetkým snažia reagovať na najsúčasnejšie spoločenské fenomény, najmä otázke tolerancie a takýmto spôsobom sa usilujú prispieť k diskusii o ľudskoprávnych témach.
***
Autorská inscenácia Δ x Ψ (Nyuli), založená na základe denníkových zápiskov maliara Lászla Mednyánszkého. Delta (Δ) vs. Psí (Ψ) (Nyuli) sa venuje vzťahu maliara k jeho dlhoročnému priateľovi Bálintovi Kurdimu.
Δ a Ψ sú písmená gréckej abecedy, ktorými Mednyánszky označoval dva princípy – deltou (Δ) fyzický a telesný pud a psí (Ψ) vyjadrovalo duchovný ideál, askézu a harmóniu. Mednyánszky viedol boj medzi týmito dvomi silami celý život, čo sa prejavilo aj v jeho maliarskej tvorbe portrétov a krajinomalieb.
Inscenácia pojednáva o ľúbostnom vzťahu, ktorý bol dlhé roky tabuizovaný a opomínaný. Vzťah medzi Lászlom Mednyánszkym a Bálintom Kurdim v sebe nesie kľúč k pochopeniu umelcovej tvorby.

Námet, réžia a obsadenie: Juraj Bako
Dramaturgia: Margit Garajszki
Hudba: Oskar Jakubek
Scéna: Júlia Jurinová
Produkcia: Magdaléna Čisárová, Mária Lacková
Hlasy: Miriam Kalinková, Vladimír Štefko

Vstupné: 4 eurá
Rezervacie: rezervacie@divadlofi.eu

Projekt vznikol s finančnou podporou NádacieTatrabanky programu Viac umenia . Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia