DOnT HEAT – DO iT

DOnT HEAT – DO iT
Trvanie výstavy: 11. 9. – 5. 10. 2021
Kurátor: Vladimír Beskid
Kristína Bukovčáková, Michal Černušák, Jarmila Sabová Džuppová, Viktor Frešo, Ján Gejdoš, Martin Lukáč, Kristína Mesároš, Lucia Oleňová, Margaréta Petržalová,
Ľubomíra Sekerášová, Zuzana Svatík, Ivana Šáteková / SK
Tomáš Jetela, Krištof Kintera, Martin Krajc, Tomáš Němec, Július Reichel / CZ
_____
O program sa postarajú:
Soňa Ferienčíková a kol. | Performance
Spoetika | Poeticko-hudobný performance
Norbert Daniš | Klavírny recitál
DJ DEVAL | Koncert
TIMEA | Koncert
———
Výstavný projekt s názvom DOnT HEAT, DO iT prináša premiérovo v novom priestore zostavu českých a slovenských umelcov/-kýň strednej a mladšej generácie, ktorí sa výrazne presadili na vizuálnej scéne v poslednom desaťročí. To v mnohom odzrkadľuje aj profiláciu bratislavskej galérie DOT. na prezentáciu už etablovaných mien, ale aj vyhľadávanie a podporu mladej nastupujúcej generácie – jak vo výstavnej, publikačnej, tak aj komerčnej oblasti a v propagácií ich tvorby. Táto „štartovacia“ výstava tak do značnej miery ukazuje charakter galérie a jej smerovanie v ďalšom období.
Nosnou sférou záujmu galérie DOT. je médium maľby v slovenskom a českom priestore a v širokom spektre vyjadrovacích prostriedkov. Figurálne podoby súčasnej maľby a ich ikonický zápis dát zohráva v tomto napredovaní kľúčovú rolu. V tomto „expandovanom“ poli figurálnej maľby nájdeme vplyv pop-kultúry a mixu globálneho mediálneho sveta (M. Černušák, T. Jetela), ako aj tichšie maliarske tóny, ktoré prinášajú každodenné situácie, intímny, či introvertný ženský svet aj s jeho metaforickým, či spirituálnym vyznením (J. Džuppová, M. Petržalová, K. Mésároš, Ľ. Sekerášová). Poetický svet prírody a kvetov (K. Bukovčáková, L. Oleňová, T. Němec) striedajú veľkorozmerné abstraktné plátna (M. Lukáč, J. Reichel). Kolekciu diel dopĺňa aj rad objektov Krištofa Kintery a Zuzany Svatik, či osobité vyšívané príbehy Ivany Šátekovej.
Samotný názov výstavy DOnT HEAT, DO iT jednak odkazuje k pôvodnej funkcii Jurkovičovej teplárne, a jednak ukazuje štart a „zabývanie“ nového priestoru DOT galérie. Výstava sa pokojne mohla nazývať aj „mixer.cs“ (čitaj MIXER DOT CS – kolektívna výstava českých a slovenských autorov/-riek pod gesciou galérie DOT). Verím, že tento krok bude znamenať nielen novú etapu v napredovaní galérie, ale poslúži aj posilneniu povedomia o súčasnom vizuálnom umení aj v medzinárodnom mediálnom a kultúrnom prostredí…
b.skid