DOT. 2016

DOT-Gallery-pozvanka-december
DOT. 2016. ( bodka za prvým rokom)
Trvanie výstavy: 8. 12.2016 – 21. 1. 2017
DOT., Lazaretská 13

Kolektívna zimná výstava predstavuje niektorých autorov a autorky, s ktorými sme od vzniku galérie spolupracovali a s ktorými plánujeme spolupracovať aj v nasledujúcom roku. Výstavný priestor je naplnený na maximum a výstavu plánujeme ešte v jej priebehu obmieňať.

Vystavujúci:

Vlasta Žáková, Patrícia Koyšová, Kristína Bukovčáková, Soňa Patúcová, Juliana Mrvová, Michal Ormoš, Peter Cvik, Martina Rotlingová, Ivona Žirková, Jakub Navrátil, Peter Sojka, Lukáš Kubala, Lucia Horvátová, Marek Jurčiak, Svetlana Fialová, Milan Vagač, Kamil Kozub, Kristína Mesároš, Vlasta Žáková, Jana Čepá, Ivana Šateková, Helen Tóth, Maja Matrková, Emilka Blašková, Petra Vojteková, Viliam Slaminka, Olga Paštéková, Stano Bubán, Monika Pascoe Mikyšková, Lili En, Jarmila Sabová Džuppová, Julia Haluzová, Michaela Rázusová Nociarová, Eva Činčalová, Michaela Chmelíčková, Ján Triaška, Kundy Crew, Kleopatra Muchová, Ján Valík, Marcel Mališ, Kristína Kandriková, Ján Gemrot, Pavol Truben, Alžebeta Szeteiová, Lucia Horňáková Černayová, Adam Šakový, Ľubomíra Sekerášová… a ďalší