Events

Daniel Kováčik – Eternal desires, prednáška – 22.3.2016

Daniel Kováčik – Eternal desires: možnosti pornografického umenia (prednáška)
Utorok, 18:00, DOT., Lazaretská 13,
Vstup voľný

Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Cleopatra Muchová – Show. Autor v nej okrem iného polemizuje s niektorými tvrdeniami v kurátorskom texte a ponúka na vec iný pohľad.

“Porno predstavuje hraničný a v istom zmysle modelový semiotický fenomén; zdá sa, že minimálne to zdieľa s umením. (Preto je, okrem iných dôvodov, jeho analýza takou obľúbenou činnosťou; približne od 80. rokov existujú dokonca tzv. porn studies). Označované a označujúce sa v silovom poli pornografie nebývalým spôsobom prelínajú v nekonečnej hre a vzájomnej výmene reality a fantaziem.

Domnievam sa, že porno nie je „zbavené kúzla zvádzania, nejednoznačnosti, tajomstva“ a že dokonca ani všetko „bezo zbytku“ neukazuje. Práve naopak. Tam, kde je domnelo všetko ukázané, vystavené na obdiv (show), sa len ešte viac znásobuje sila imaginárneho: nič nie je v tele (pokožke, sliznici…), čo predtým nebolo v hlave, predstavách, fantáziách, naratívoch a mýtoch… Rozdiel medzi pornom a umením teda musí spočívať ešte v čomsi inom…”

DK

——–

Daniel Kováčik (1985) ukončil doktorandské štúdium na katedre estetiky UKF v Nitre prácou Poetika príbehovosti v naratívnom texte v r. 2014. Publikoval niekoľko odborných štúdií v zborníkoch a literárne či filmové recenzie v časopisoch RAK, Romboid a Vlna.