{:en}Erika Miklošová – After{:}{:sk}Erika Miklošová – After{:}

DOT-Gallery-plagatA2-Erika2
Erika Miklóšová – After
Miesto: DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13
Vernisáž: streda 10. 2. 2016, 18:00
Trvanie: 10. 2. – 28. 2. 2016
Kurátor: Ľuboš Lehocký
Erika Miklóšová sa v sérii prác, ktoré prezentuje v galérii DOT. zaoberá maliarskym „prepisom“, respektíve apropriáciou, intertextualizáciou, transformáciou, modifikáciou, transpozíciou, variáciou alebo re/interpretáciou diel iných umelcov.
Autorka si ako námety svojich najnovších malieb vybrala diela alebo fragmenty a motívy diel iných umelcov a umelkyne. Na výstave After sú prezentované práce, ktorých námetom/inšpiráciou boli diela vytvorené v inom médiu (video, inštalácia, objekt, fotografia, akcia…). Pri niektorých autorku oslovilo pôvodné dielo, alebo jeho fotografická dokumentácia vyslovene svojou vizualitou, „zvláštnosťou“, silným výrazom. Pri iných ju zaujala podobnosť s niektorým z tradičných maliarskych žánrov (zátišie, portrét, krajina…), inde skúmala možnosti prenosu už raz konkrétne znakovo formovaného zmyslu iným spôsobom, respektíve uvažovala nad jeho posunom, neutralizáciou, aktualizáciou, estetizáciou, oslobodením…
Transformáciou „predobrazu“ evidovaného z reprodukcie v knihe či naživo vo výstave jednotlivých umelcov Erika nevdojak upozorňuje aj na samotnú „maliarskosť“, na špecifiká samotného média maľby, ktoré ako autorka najčastejšie využíva. Ukazuje (maľuje) nám, čo robí médium s vecou, ako „to isté“ nadobúda v rôznych médiách iné kvality a iný zmysel. Výberom námetov/umelcov/diel, ktorými sa zaoberá, výtvarne ich reflektuje a nakoniec vystavuje, sa z nej zároveň stáva v istom zmysle aj „kurátorka“, ktorá komponuje rôznorodé autorské výpovede, respektíve ich maliarske „prepisy“ do intuitívnej série plnej nečakaných súvislostí, ambivalentností a paradoxov.
Erika Miklóšová (1984) študovala na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera, študijné pobyty a stáže absolvovala na École supérieure d’art et design v Saint Étienne vo Francúzsku a na VŠMU v Ateliéri scénografie a kostýmovej tvorby prof. Petra Čaneckého. V rokoch 2010, 2011 a 2012 bola finalistkou VUB Maľby roka a v roku 2011 finalistkou ESSL ART AWARD CEE. Žije v Bratislave.
K výstave je pripravený sprievodný program:
23. 2. 2016 – Autorská prezentácia experimentálnej básnickej tvorby Michala Rehúša, 18:00
24. 2. 2016 – Experiment umenie, tvorivý workshop o súčasnom umení v gescii Domu umenia – Kunsthalle Bratislava, 17:00
25. 2. 2016 – Prednáška Jána Královiča – (De)pozícia prisvojeného obrazu, 18:00
26. 2. 2016 – Autorská prezentácia tvorby autorky Eriky Miklóšovej a komentovaná prehliadka výstavy, 18: 00