Eva Mária Trajterová – Odkaz v znaku svetla

DOT-Gallery-pozvanka-maj
Eva Mária Trajterová – Odkaz v znaku Svetla
Vernisáž : Štvrtok – 18.5.2016
Trvanie: 11. 5. – 31. 5. 2017
DOT., Lazaretská 13

Eva Mária Trajterová sa dlhé roky venuje maľbe, kresbe, koláži a objektu. V poslednom období zašla ešte ďalej, za hranice výtvarných disciplín, do sféry poézie a prózy. Urobila to spôsobom, ktorý u nás nemá veľa precedensov. Prelomila hranicu medzi dvoma paralelnými svetmi svetla a tmy, odhaliac čaro tvarov i písaného slova novému okruhu divákov a čitateľov, ktorí ich bežne nevnímajú tak, ako my ostatní.

Vznikli tak zbierky básní, próz a ilustrácií a súbežne k nim i obrazy a reliéfy, určené nevidiacim. Sú to komorné umelecké a knižné šperky, ktoré tlmočia literárnu predlohu nielen v Brailovom písme ale aj čiernou tlačou. “Hmatové” ilustrácie, v ktorých je tvar vyabstrahovaný do pôsobivého znaku, dostatočne čitateľného i pre nevidiacich.

Dotknite sa mojich obrazov!!! – to je filozofia maliarkej tvorby Evy Márie Trajterovej.